Detecting ticks on light versus dark clothing

Document type: Journal Articles
Article type: Original article
Peer reviewed: Yes
Full text:
Author(s): Louise Stjernberg, Johan Berglund
Title: Detecting ticks on light versus dark clothing
Journal: Scandinavian journal of infectious diseases
Year: 2005
Volume: 37
Issue: 5
Pagination: 361-364
ISSN: 0036-5548
Publisher: Taylor & Francis
URI/DOI: 10.1080/00365540410021216
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Health Science (Sektionen för hälsa)
School of Health Science S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/hal/
Authors e-mail: louise.stjernberg@bth.se
Language: English
Abstract: It is common belief that ticks are more visible and easier to detect on light clothing in comparison with dark clothing.
We studied which of the clothing, light or dark, had the least attractive effect on Ixodes ricinus, thus minimizing exposure and thereby in theory help to prevent tick borne diseases in humans.
Ten participants, exposed by walking in tick endemic areas, wore alternately light and dark clothing before every new exposure. Nymphal and adult ticks on the clothing were collected and counted.
Totally, 886 nymphal ticks were collected. The overall mean in found ticks between the both groups differed significantly, with 20.8 more ticks per person on light clothing.
All participants had more ticks on light clothing in all periods of exposure. Dark clothing seems to attract fewer ticks.
Summary in Swedish: En allmän uppfattning är att fästingar syns bättre, och därmed upptäcks lättare på ljusa kläder jämfört med mörka kläder. Vi studerade vilka kläder, ljusa eller mörka, som drog till sig flest fästingar (Ixodes ricinus), i syfte att finna metoder att förebygga fästingburna infektioner hos människor. Tio deltagare, exponerade genom att vandra i områden endemiska för fästingar, bar omväxlande ljusa och mörka kläder vid varje exponering. Nymfer och vuxna fästingar samlades från kläderna och antalet fästingar räknades. Totalt samlades 886 nymfer in. I medelvärde skiljde sig antalet funna fästingarna på ljusa respektiva mörka kläder signifikant med 20,8 flera fästingar per person på de ljusa kläderna. Samtliga deltagare hade flera fästingar på de ljusa kläderna i samtliga exponeringsområden. Mörka kläder verkar dra till sig mindre antal fästingar i jämförelse med ljusa kläder.
Subject: Public Health\General
Keywords: tick, prevention, dark, light, clothing
Edit