A Local Approach for VPC Capacity Management

Document type: Conference Papers
Peer reviewed: Yes
Full text:
Author(s): Sven-Olof Larsson
Title: A Local Approach for VPC Capacity Management
Translated title: En lokal metod för dynamisk kapacitetshantering med VPCer.
Conference name: 14th Nordic Teletraffic Seminar
Year: 1998
Pagination: pp.41-52
ISBN: ISSN 1396-1535, Report No. TELE-13
Publisher: Department of Telecommunication, Technical University of Denmark
City: Copenhagen
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Dept. of Telecommunications and Mathematics (Institutionen för telekommunikation och matematik)
Dept. of Telecommunications and Mathematics S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.hk-r.se/itm/index.html
Authors e-mail: sveo@itm.hk-r.se
Language: English
Abstract: By reserving transmission capacity on a series of links from one node
to another, making a virtual path connection (VPC) between these nodes,
several benefits are obtained. VPCs will simplify routing at transit
nodes, connection admission control, and QoS management by traffic
segregation. As telecommunications traffics experience variations in
the number of calls per time unit due to office hours, inaccurate
forecasting, quick changes in traffic loads (New Year's Eve), and
changes in the types of traffic (as in introduction of new services),
there is a need to cope for this by adaptive capacity reallocation
between different VPCs. We have developed a type of VPC capacity
management policy that uses an allocation function to determine the
needed capacity for the coming updating interval, based on the current
number of active connections but independent of the offered traffic. In
this work we propose and evaluate a method to get an optimal parameter
setting of the allocation function based only on average values for a
network link. We also discuss the influence of different factors on the
allocation function.
Summary in Swedish: För att utnyttja ett tele/datornäts kapacitet på bästa möjliga sätt och samtidigt garantera kvalitet på överföringen av data, reserveras kapacitet på nätet med sk logiska länkar (VP=Virtual Paths). Tidigare arbeten har fokuserats på att en central dator gör detta jobb. Denna publikation utvärderar en "lokal" metod, där varje växel använder information som redan finns där. Metoden använder antalet pågående uppkopplingar för att räkna ut hur mycket kapacitet som varje VP från denna nod behöver under kommande uppdateringsintervall. Här utvecklar vi en enkel metod för att optimera allokeringsfunktionen, genom att undersöka endast en länk som representerar en medellänk hos nätet ifråga. Vi tittar också på de olika faktorer som påverkar inställningen av funktionen.
Subject: Telecommunications\VP and VC Assignment and Routing
Keywords: ATM, VP Management, Local Approach
Note: http://www.tele.dtu.dk/nts14/post-program/program.html
Edit