Planering och förvaltning för friluftsliv - en forskningsöversikt

Document type: Monographs
Full text:
Author(s): Lars Emmelin, Peter Fredman, Klas Sandell
Title: Planering och förvaltning för friluftsliv - en forskningsöversikt
Series: Rapport Naturvårdsverket
Year: 2005
Pagination: 243
ISBN: 91-620-5468-6
ISSN: 0282-7298
Publisher: Naturvårdsverket
City: Stockholm
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: lars.emmelin@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Uppdraget var att göra en översikt över svensk och internationell forskning inom området "planering och förvaltning av natur för friluftsliv och naturturism". Uppdragsbeskrivningen från Naturvårdsverket innehöll två huvudmoment: redovisning av kunskapsläge och en analys av behov av forskning och metodutveckling för planering och förvaltning.
Subject: Spatial Planning\Tourism
Spatial Planning\Environmental Management
Keywords: Planering, naturförvaltning, naturturism, friluftsliv, ETOUR, allemansrätt
Edit