Mickes Måleri AB

Document type: Miscellaneous
Full text:
Author(s): Klaus Solberg Søilen, Stefan Huber
Title: Mickes Måleri AB
Type of publication: case study
Year: 2004
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Management (Sektionen för management)
School of Management S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/mam/
Authors e-mail: kss@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Abstract: The painting business, a typical low skill profession, is not a very lucrative branch at the moment, especially not on the Swedish countryside. In order to survive, many firms offer various additional services and prod-ucts which are not necessarily connected to the painting business at all. To survive they become Jacks of all trades.
North Swedish Mickes Måleri AB, with its base in Kram-fors/Västernorrland chose a similar strategy. Its owner and CEO tried sev-eral extensions to make the company a financial success. Amongst other ini-tiatives, he acquired a paint shop and speculated in real estate. However, the real estate marked crashed leaving Mickes with substantial debts which again led to the bankruptcy of the firm. Many professionals are tempted to enter markets they have little knowledge and professional experience of for a quick profit, especially in times of financial trouble. This can prove to be a painful experience.
Summary in Swedish: Den största satsningen som Gabrielsson tänker genomföra är att försöka förkovra och förfina sig tekniskt. Till det vill han främst använda sig av den digitala bildtekniken, vilket han tror är viktigt i försäljningssyfte. Kunderna ska t. ex. snabbt kunna se hur en specifik färg ter sig på ett visst underlag eller i ett specifikt ljus. Även de andra produkterna vill Gabrielsson dokumentera och registrera med hjälp av datateknik. Ekonomiskt sett gäller hans huvudbry de kvarstående lånen kopplade till det personliga borgensåtagandet på 600 000 kronor som han vill betala av så snabbt som möjligt. Han har dock inga planer på att utöka sitt verksamhetsområde och inte heller på att nyanställa personal. Målet är snarast att kunna bibehålla sina fem anställda. Det betyder också att han arbetar mycket själv. – Det är fortfarande så att jag sysslar med väldigt många olika saker samtidigt. Jag har fortfarande måleriet kvar, jag kör själv och säljer varor och tjänster till andra företag och institutioner. Men sedan omstruktureringen har jag blivit mycket mer effektiv. Däremot får jag hjälp med pappersarbetet och den finansiella administrationen av min sambo som arbetar ca en och en halv timme i veckan åt mig. Det som också hjälper i dagsläget är att jag är ganska etablerad i trakten och att folk känner till och litar både på mig och min verksamhet. Det gäller både kunder och underleverantörer som fortfarande har förtroende för mig. På det sättet hoppas jag att jag kan klara mig i framtiden också.
Subject: Business Administration\Management Control
Business Administration\Marketing
Business Administration\Organization
Keywords: painting business, Jacks of all trades
Edit