Lokalt utvecklingsarbete i Svarte, Ystad kommun - en utvärdering.

Document type: Researchreports
Peer reviewed: Yes
Full text:
Author(s): Carolin Alvesund
Title: Lokalt utvecklingsarbete i Svarte, Ystad kommun - en utvärdering.
Translated title: Local development work in Svarte, Ystad municipality - an evaluation.
Series: Research Report
Year: 1998
Issue: 1
ISSN: 1103-1581
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering (Institutionen för fysisk planering och byggteknik)
Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.hk-r.se:80/ifb/
Authors e-mail: carolin.alvesund@ifb.hk-r.se
Language: Swedish
Abstract: An evaluation of the local development work in Svarte, Ystad municipality, which has been carried on between 1995 and 1997. The evaluation aims to describe the local development work regarding 1)how the interplay between local and municipality actors has worked, 2)how local initiatives to development has been supported with municipal physical planning, 3)how civil ascendancy has come to expression, 4)how the collaboration within the municipality and between the municipality and other actors has worked, 5)how new forms of physical planning has been used.
Summary in Swedish: Utvärdering av det lokala utvecklingsarbetet i Svarte, Ystad kommun, som har pågått mellan 1995 och 1997. Utvärderingen syftar till att beskriva det lokala utvecklingsarbetet med avseende på 1)hur samspelet mellan lokala och kommunala aktörer har sett ut, 2)hur lokala initiativ till utveckling har fått stöd med kommunal planering, 3)hur medborgarinflytandet har kommit till uttryck, 4)hur samverkan inom kommunen och mellan kommunen och andra aktörer har fungerat, 5)hur nya former för planering har använts.
Subject: Spatial Planning\Social Planning
Keywords: Svarte, Ystad, Fysisk planering, Lokalt utvecklingsarbete, Medborgarinflytande, Samverkan
Note: Utvärderingen ingår även i rapportserien "Skåne i utveckling", Länsstyrelsen i Skåne län. Rapportnummer är i denna serie 98:2 och ISSN-nummer 1402-3393.
URN: urn:nbn:se:bth-00070
Edit