Sub-band Acoustic Echo Cancellation

Document type: Researchreports
Full text:
Author(s): Sven Nordholm, Jörgen Nordberg, Sven Nordebo
Title: Sub-band Acoustic Echo Cancellation
Series: Research Report
Year: 1997
Issue: 7
ISSN: 1103-1581
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Dept. of Signal Processing (Institutionen för signalbehandling)
Dept. of Signal Processing S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.hk-r.se/isb/isb_en.html
Authors e-mail: Jorgen.Nordberg@isb.hk-r.se
Language: English
Abstract: Echo suppression is a vital part of every communications system. The use of handsfree communication in cars, computer applications and video conferencing have created further demands for high-quality acoustic echo cancellation. In these applications the acoustic channel has, typically, a long impulse response in the order of 100ms. Typical lengths of adaptive FIR-filters are 500-1500 taps, assuming a 12 kHz sampling frequency. In order to reduce the computational load and also to improve the convergence rate, subband processing schemes have been suggested. This paper presents a study of a delayless sub-band adaptive filter. The study shows a possible echo suppression of about 30 dB and also an improved convergence rate when compared to a fullband LMS-filter. The main issues discussed are filter bank design and a simple speech detector that gives a drastic performance improvement
Summary in Swedish: Eko-utsläckning är en viktig del i dagens moderna kommunikationssystem. Användningen av "hands-free" utrustning i bilar, datorapplikationer, videokonferanser e.t.c, har skapat ett ökande behov av högkvalitativ akustisk eko-utsläckning. Inom dessa användnings områden är typiska längder på den akustiska kanalens impulssvar ca. 500-1500 ¯fi terkoeficienter, vid en samplingsfrekvens pºa 12 khz. Genom att låta eko-utsläckaren jobba med filter-strukturer som delar in signalerna i olika frekvensband fås en minskad beräkningskomplexitet och en snabbare konvergens för eko-utsläckaren. I denna studie visas att med den här typen av filter, kan en ekoundertryckning på 30 dB uppnås och en förbättrad konvergenshastighet jämfört med en traditionell ekoutsläckare. I den här rapporten är tyngdpunkten lagd på konstruktionen av filter-banken som delar upp sig- nalerna i olik delband och införandet av en enkel taldetektor som på ett ärkbart sätt ökar ekoutsläckarens effektivitet.
Subject: Signal Processing\Speech Enhancement
URN: urn:nbn:se:bth-00058
Edit