Laboratory Experiments in Distance Learning

Document type: Conference Papers
Peer reviewed: Yes
Full text:
Author(s): Ingvar Gustavsson
Title: Laboratory Experiments in Distance Learning
Translated title: Laborationer i distansundervisning
Conference name: International Conference on Engineering Education, ICEE
Year: 2001
City: Oslo
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Dept. of Signal Processing (Institutionen för signalbehandling)
Dept. of Signal Processing S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Authors e-mail: ingvar.gustavsson@bth.se
Language: English
Abstract: In engineering education, laboratory experiments are indispensable, but they do require instruments and experimental equipment to be performed. Instruments are expensive and mostly located in laboratories. Experiments in circuit theory and other similar courses are easy to control. You use electronic instruments to see what is happening. Instruments are easy to control from a PC and so are switch units used to form test circuits and connect test probes and sources. Anyone can now do experiments over the Internet, from anywhere, using a client PC connected to a lab server at the Blekinge Institute of Technology, BTH, in Sweden. On the client screen you will see virtual front panels of the real instruments located in the lab at BTH. You may use the mouse to set the control knobs. The appearance of the virtual front panel and the real one is almost the same so later it should be easy to use a real instrument. The server supports several clients simultaneously.
Summary in Swedish: Blivande ingenjörer och naturvetare behöver göra praktiska laborationer under sin utbildning, men experimentutrustning och instrument är dyra och bara tillgängliga för studenter vid vissa schemalagda tider. I kretsteorilaborationer och liknande experiment använder man elektroniska instrument för iaktta vad som händer. Instrumenten kan styras från en PC, vilket även gäller de switchenheter, vilka kan användas för att koppla ihop kretsar och ansluta testprobar. Försedd med klient-PC kan vem som så önskar ansluta sig till en fjärrstyrbar experimentuppställning via internet. Uppställningen finns i Blekinge Tekniska Högskolas lokaler och klientprogramvaran kan laddas ner från högskolan. På klientdatorns skärm visas instrumentens virtuella frontpaneler. Man kan använda datormusen för att ställa in rattarna på panelerna. Uppställningen, som klarar av att serva flera uppställningar samtidigt beskrivs i framställningen.
Subject: Signal Processing\General
Keywords: Kretsteori, distansundervisning, internet, laboration, distanslaboration
Note: http://www.ineer.org/Events/ICEE2001/Proceedings/papers/478.pdf
Edit