Uncovering the Janus face of eParticipation : A Delayed Introduction

Document type: Conference Papers
Peer reviewed: Yes
Author(s): Annelie Ekelin
Title: Uncovering the Janus face of eParticipation : A Delayed Introduction
Translated title: eDeltagandets Janus-ansikte: en introduktion med förhinder
Conference name: the 8th European Conference on e-Government Ecole Polytechnique
Year: 2008
Pagination: 207-214
ISBN: 978-1-906638-08-5
Publisher: Academic Publishing Ltd
City: Lausanne
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Engineering - Dept. of Interaction and System Design (Sektionen för teknik – adv. för interaktion och systemdesign)
School of Engineering S- 372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.tek.bth.se/
Authors e-mail: annelie.ekelin@bth.se
Language: English
Abstract: At the same time as eParticipation is culturally pictured as a rich area for exploration, reviving great expectations of possibilities to broaden and deepen the scope and results of democratic decision-making, it must also be acknowledged as having a double function. It is also a way to initiate sociotechnical mechanisms applicable when controlling and steering mediated participation towards uniformity and normalisation, contributing to the formation of a symbolic eParticipation. This means that activities of eParticipation can function in both ways, either open up for participation or prevent participation to take place. This paper describes a local practice of tailoring of a tool for eParticipation and describes how the work practices in the municipality contribute to adjusting the development to what is considered legitimate. These choices are based on established work practices rather than innovative thinking.
Summary in Swedish: eDeltagande framställs idag som ett kulturellt expansivt och framväxande område som väcker stora förväntningar på möjligheter att fördjupa och utveckla demokratiskt beslutsfattande med hjälp av IT-stöd. Samtidigt har fenomenet en dubbel funktion, att initiera sociotekniska mekanismer som syftar till att styra, kontrollera och normalisera deltagande, vilket också bidrar till skapandet av ett symboliskt eDeltagande. Detta får till följd att aktiviteter för att främja eDeltagande kan fungera i båda riktningarna, det vill säga omväxlande främja och hindra deltagande. I detta paper beskrivs lokala aktiviteter som syftar till att anpassa IT-verktyg för eDeltagande utifrån lokala förutsättningar. Effekten blir den motsatta, de lokala arbetsrutinerna och tillämpningarna bidrar till att justera utvecklingen av verktygen till att överensstämma med vad som anses legitimt på området, vilket i sin tur stänger för innovativt eDeltagande.
Subject: Human Work Science\Work Practice
Human Work Science\Participatory Design
Computer Science\Effects on Society
Keywords: eParticipation, eDemocracy, eService, Design, Symbolic eParticipation
Edit