Tegskiften i Vinberga och Vallby, östra Blekinge, kring sekelskiftet 1600-1700

Document type: Miscellaneous
Popular science: Yes
Author(s): Katarina Olsson
Title: Tegskiften i Vinberga och Vallby, östra Blekinge, kring sekelskiftet 1600-1700
Type of publication: medlemsblad
Year: 2011
Issue: 3
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Planning and Media Design (Sektionen för planering och mediedesign)
School of Planning and Media Design S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/dsn/
Authors e-mail: katarina.olsson@bth.se
Language: English
Keywords: tegskiften
Note: i Östra Blekinge Hembygdsförening
Edit