Beyond OA-Policy

Document type: Journal Articles
Article type: Original article
Peer reviewed: No
Full text:
Author(s): Peter Linde
Title: Beyond OA-Policy
Journal: ScieCom Info
Year: 2010
Volume: 6
Issue: 2
ISSN: 1652-3202
Publisher: Lund University
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: The Library (Biblioteket)
The Library, Blekinge Institute of Technology, S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/bib
Authors e-mail: pli@bth.se
Language: English
Abstract: På Blekinge Tekniska Högskola har vi haft ett OA-mandat i tre års tid. Hur har det påverkat forskarna att göra sina dokument fritt tillgängliga? Genom att i vår lokala publiceringsdatabas jämföra artikelproduktion och publiceringskanaler mellan åren 2005-2009 försöker jag i artikeln ge svar på den frågan. Vidare förs ett resonemang om vikten av att förankra öppna publiceringsprinciper ute bland forskarna som förutom önskemål från ledningen om publicering i ISI-tidskrifter nu även ställs inför OA-krav från forskningsfinansiärer och därför akut behöver riktlinjer men också praktisk lots och ekonomiska förutsättningar för att klara dessa båda krav.
Keywords: Open access, scientific publishing
Edit