Designing Future Interaction with Today's Technology

Document type: Miscellaneous
Full text:
Author(s): Johannes Agardh, Martin Johansson, Mårten Pettersson
Title: Designing Future Interaction with Today's Technology
Type of publication: Master Thesis
Year: 1999
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Department of Human Work Science and Media Technology (Institutionen för arbetsvetenskap och medieteknik)
Dept. of Human Work Science and Media Techn., S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iar.bth.se/
Authors e-mail: jagardh@volvocars.com, martin.johansson@interactiveinstitute.se, marten.pettersson@bth.se
Language: English
Abstract: Information Technology has an increasing part of our lives. In this thesis we will discuss how technology can relate to humans and human activity. We take our standing point in concepts like Calm Technology and Tacit Interaction and examine how these visions and concepts can be used in the process of designing an artifact for a real work practice.

We have done work-place studies of truck-drivers and traffic leaders regarding how they find their way to the right addresses and design a truck navigation system that aims to suit the truck drivers work practice.
Summary in Swedish: Under vårt magisterarbete har vi under ett antal tillfällen följt med och studerat tre lastbilschaufförer. Syftet med studien var bland annat att få en förståelse för hur de hittar till rätt adress och därmed se om de skulle kunna vara behjälpta av ett navigeringsstöd. Vi gjorde ett designförslag inspirerat av vad vi fått fram då vi analyserat materialet från fältstudierna samt av designidéer såsom exempelvis Calm Technology och Tacit Interaction. I magisteruppsatsen beskriver vi vårt designförslag och diskuterar bland annat hur designparadigmen Calm Technology och Tacit Interaction kan användas i utformning av IT-artefakter. Vi kommer fram till att de nya designkoncepten Calm Technology och Tacit Interaction handlar om relationen mellan teknik, människor och mänsklig handling.
Subject: Human Work Science\Human Computer Interaction
Human Work Science\Work Practice
Keywords: HCI, Design, Work Practice, Calm Technology, Tacit Interaction
Edit