Active Noise Control in Aircraft - Algorithms and Applications

Document type: Licentiates
Full text:
Author(s): Sven Johansson
Title: Active Noise Control in Aircraft - Algorithms and Applications
Year: 1998
Pagination: 129
ISBN: HKR/R-RES–98/3–SE
ISSN: 1103-1581
Publisher: University of Karlskrona/Ronneby, Lund University
City: Lund/Ronneby
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Dept. of Signal Processing (Institutionen för signalbehandling)
Dept. of Signal Processing S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.hk-r.se/isb/isb_en.html
Authors e-mail: sven.johansson@its.hk-r.se
Language: English
Abstract: The thesis consists of five papers which are divided into three main parts. Parts A and B deal with active noise control in a propeller aircraft application, whereas Part C deals with active noise control in a helicopter application. Part A presents a comparison between single- and multiple-reference controllers, while Part B deals with different multiple-reference, multiple-channel algorithms. Finally, Part C presents a hybrid headset.

The five papers comprise:

Part A1:
Comparison between a Single-- versus a Twin--Reference Controller in Narrowband ANC Applications.

Part A2:
Performance of a Multiple- versus a Single-Reference MIMO ANC Algorithm based on a Dornier 328 Test Data Set.

Part B1:
A Novel Multiple--Reference, Multiple--Channel, Normalized Filtered--X LMS Algorithm for Active Control of Propeller-Induced Noise in Aircraft Cabins.

Part B2:
Evaluation of Multiple--Reference Active Noise Control Algorithms on Dornier 328 Aircraft Data.

Part C:
A New Active Headset for a Helicopter Application.

The test data sets used in the computer evaluations are based on real--life data throughout. The data was recorded in a twin-engine propeller aircraft (Dornier 328) and a Super Puma helicopter during flight.
Summary in Swedish: Licentiatavhandlingen behandlar olika metoder och algorimer för att undertrycka kabinbuller i flygplan härrörande från propellrarna. I och med att flera frekvenskomponenter skall dämpas samt att flera högtalare och mikrofoner behövs för att erhålla bullerundertruckning i en stor volym (kabinen) krävs ett avancerat reglersystem. Delar av det som presenteras i avhandlingen har ingått i ett EU-projekt med inriktning mot bullerundertryckning i propellerflygplan. I projektet har flera europeiska flygplanstillverkare deltagit. De aktiva teknikerna kan också användas i flera olika sammanhang, t.e.x. headset som används av helikopterpiloter. En del i avhandlingen behandlar ett hybrid-headset, där blandade reglerteknik används.
Subject: Signal Processing\Active Noise and Vibration Control
Keywords: active noise control, feedforward control, filtere-x lms algorithm, complex lms, multichannel system, multiple reference, aircraft, headset
URN: urn:nbn:se:bth-00075
Edit