Bröd och brännvin. Örlogsflottans försörjning och tidigmodern produktion.

Document type: Journal Articles
Article type: Original article
Peer reviewed: Yes
Full text:
Author(s): Karl Bergman
Title: Bröd och brännvin. Örlogsflottans försörjning och tidigmodern produktion.
Translated title: Bread and Booze. Naval supply and early modern production.
Journal: Historisk Tidskrift
Year: 2007
Volume: 1
Pagination: 3-25
ISSN: 0345-469X
Publisher: Svenska Historiska Föreningen
City: Stockholm
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: kalle.bergman@bth.se
Language: Swedish
Summary in Swedish: Under tidigmodern tid och som ett resultat av den expanderande flottan tvingades den militära ledningen i Sverige att engagera sig i den produktiva verksamhet som var ämnad att bidra till flottans försörjning. Detta engegemang innebar att flotan tekniska kunskap,dess logistiska kompetens och organisationsförmåga kom att användas i nya sammanhang.Den tidigmoderna produktion som etablerades i landskapet Blekinge kom att få betydelse för det moderna industrilandskapets utformning.
Subject: The Humanities\History
Keywords: tidigmodern produktion, ekonomisk historia, tidigmodern tid
Edit