Effective Environmental Assessment Tools – critical reflections on concepts and practice

Document type: Researchreports
Full text:
Title: Effective Environmental Assessment Tools – critical reflections on concepts and practice
Translated title: Verkningsfulla Verktyg för Miljöbedömning – kritiska reflexioner om begrepp och praktik
Series: Research Report
Year: 2006
Issue: 3
Editor: Lars Emmelin
ISSN: 1103-1581
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: Lars.emmelin@bth.se
Language: English
Abstract: This report is an anthology from the research programme MiSt - Tools for environmental assessment in strategic decision making.

MiSt is an interdisciplinary research programme on tools for environmental assessment in strategic decision making running from 2003 to 2008. The focus of the MiSt-programme is the empirical study of effectiveness of tools of environmental assessment as aid to strategic decision making. Two perspectives running through the programme are public participation and legal regulation of tools. There are three major steps in the programme:
• a critical examination of the function of tools
• a theory based understanding of their effectiveness
• and ultimately a development of prescriptions for effective tool use including effective combinations of tools.

MiSt is funded by the Swedish Environmental Protection Agency. Participating researchers come from a dozen leading Swedish research institutions in the field. The programme was initiated by the Blekinge Institute of Technology.
Summary in Swedish: Programmet "Miljöstrategiska verktyg", MiSt, är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram finansierat av Naturvårdsverket. I programmet studeras verktyg som kan underlätta miljöbedömning i strategiskt beslutsfattande på olika nivåer, från nationell till lokal. Förståelsen och basen för utveckling av verktyg och rekommendationer om verktyg i olika planerings- och beslutsprocesser baseras på empirisk forskning på fall inom flera sektorer. Målet för MiSt-programmet • Kritisk undersökning av verktygens funktion • Teoribaserad förståelse av deras verkan • Utveckling av råd om effektiv användning av verktyg och kombinationer av verktyg. Antologin är en första avrapportering av resultat från MiSt-programmet. Strategisk miljöbedömning, MKB
Subject: Spatial Planning\Environmental Assessment
Keywords: SEA, EIA, impact assessment, strategic decision making
URN: urn:nbn:se:bth-00312
Edit