Macklean som ekonom

Document type: Bookchapters
Popular science: Yes
Peer reviewed: No
Author(s): Klaus Solberg Søilen
Title: Macklean som ekonom
Book: Svaneholms Årsbok
Year: 2009
Pagination: 37-48
Publisher: Svaneholm Andelsförening
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Management (Sektionen för management)
School of Management S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/mam/
Language: Swedish
Abstract: Rutger Macklean (1742-1816) står ofta beskriven som friherre, politiker, och skiftesreformist. I vilken grad var han också ekonom? Frågan kan verka något långsökt vid en första anblick, men då får man komma ihåg, att ekonomi är ett gammalt grekiskt ord för ”hushållningsadministration" och att det var just detta som präglade mycket av hans verksamhet på Svaneholm, både för egen och för andras räkning .
På Mackleans tid fanns det inte ekonomer i den betydelsen som vi idag förstår begreppet. Adam Smith (1723-1790), som ofta räknas som grundläggaren av det vetenskapliga studiet av ekonomi, var t.ex. moralfilosof. Hans mest kända verk Wealth of Nations från år 1776 finner vi också i Mackleans bokhylla. På den tiden benämndes inte det vetenskapliga fackområdet ekonomi, men politisk ekonomi vilket var en blandning av vad vi i dag skulle kalla statsvetenskap och ekonomi.
Subject: The Humanities\History
The Humanities\Comparative Literature
Economics\Macro Economics
Keywords: Rutger Macklean, Lantbruksekonomi, jordreformer
Note: http://www.svaneholms-slott.se/index1.htm
Edit