Health Square – a new Setting for Health Communication

Document type: Conference Presentations
Peer reviewed: Yes
Full text:
Author(s): Ewy Olander, Lovisa Wallenberg, Inger Wandås, Bo Haglund
Title: Health Square – a new Setting for Health Communication
Translated title: Hälsotorg- en ny arena för hälsokommunikation
Conference name: The 19th IUHPE World Conference on Health Promotion and Health EducationHealth Promotion Comes of Age: Research, Policy & Practice for the 21st Century.
Year: 2007
Pagination: 75
Publisher: IUPHE (International Union of Health Promotion and Education), CCHPR ( Canda Consortium for Health Promotion Research)
City: Vancouver BC
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Health Science (Sektionen för hälsa)
School of Health Science S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/hal/
Authors e-mail: ewy.olander@bth.se
Language: English
Abstract: In Sweden a new setting called “Health Square“ has been elaborated by the National Pharmacy Chain in collaboration with above all local pharmacies, county councils and municipalities. A Health Square aims to be an open meeting place where people can get easy accessible health information and have individual consultations for health and lifestyle issues with health professionals as primary health care nurses and pharmacists in order to improve health literacy and empowerment. Existing knowledge in reports and local evaluations do not provide a comprehensive view of the health squares policies and activities. The aim of this study is to describe the setting Health Square as phenomenon and activity related to policies, in purpose to enhance understanding of the Health Square’s potential as a health communication setting.
Data were collected from national and local documents such as policies, contracts, health plans and guidelines, a health square personnel survey, and a report with experiences of five years Health Square activities in Sweden. Walt and Gilsons policy analysis triangle was used as a tool for the data analysis.
The analysis suggests that Health Square has a potential as a valuable setting for both population and individual health communication. There are strong intentions to a health promotion and empowerment building approach, which also increasingly permeate health communication, which must be important to reach the aims. The results could be useful for prospective analysis for further development of Health Square settings.
Summary in Swedish: I Sverige har en ny arena som benämns ”Hälsotorg” utvecklats av Apoteket AB i samarbete med lokala apotek, landsting och kommuner. Syftet med Hälsotorg är att vara en öppen mötesplats som erbjuder lättillgänglig hälsoinformation, får möjlighet till enskild hälsovägledning av primärvårds- och apotekspersonal för att öka hälsobildning samt egenmakt och förmåga att främja hälsa och förebygga risker och sjukdom. Syftet med studien var att öka förståelsen för den nya arenan Hälsotorg som fenomen och aktivitet i förhållande till policy och som en hälsofrämjande arena. Data samlades in genom dokumentanalyser, en rapport och enkäter. Dataanalysen visar att Hälsotorg har potential som en värdefull arena för både befolkningsinriktad och individinriktad kommunikation. Det finns starka intentioner för hälsofrämjande och egenmaktsstärkande angreppssätt. Det genomsyrar mer och mer hälsokommunikationen vilket måste vara betydelsefullt för att kunna nå målen. Resultatet kan vara användbart för prospektiv analys av Hälsotorgsuppbyggnaden
Subject: Public Health\General
Edit