Utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona kommun

Document type: Researchreports
Full text:
Author(s): Helena Hegg
Title: Utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona kommun
Series: Research Report
Year: 2005
Issue: 7
ISSN: 1103-1581
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Management (Sektionen för management)
School of Management S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/mam/
Language: Swedish
Summary in Swedish: Idrotts- och Fritidsförvaltningen vid Karlskrona kommun beslutade våren 2004 att en extern utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona kommun skulle utföras. Utfallet av utvärderingen ska användas som en utgångspunkt för beslut om Ungdomsrådets framtid. Syftet med utvärderingen är att beskriva Ungdomsrådets verksamhet och att göra en jämförelse mellan målsättningarna som satts för Ungdomsrådet och graden till vilken målsättningarna har uppnåtts. Ungdomsrådets övergripande syfte är att utveckla den ungdomsdemokratiska processen i Karlskrona kommun genom uppfyllandet av följande delsyften: - Fungera som en remissinstans åt kommunens förvaltningar. - Vara ett forum för ungdomars åsikter. - Öka ungdomars inflytande. - Stödja ungdomsprojekt i kommunen genom ekonomiska bidrag.
Subject: Sociology\General
Keywords: Demokrati, Ungdomar
URN: urn:nbn:se:bth-00275
Edit