Blekinge - gränslandets politiska geografi

Document type: Bookchapters
Peer reviewed: No
Author(s): Karl Bergman
Title: Blekinge - gränslandets politiska geografi
Translated title: Blekinge - the borderland and its political geograhy
Book: Blekingeboken
Year: 2008
Volume: 86
Pagination: 63-93
Publisher: Blekinge hembygdsförbund
City: Karlskrona
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: kalle.bergman@bth.se
Language: English
Abstract: Det blekingska gränslandet har ofta i en äldre historieskrivning infogats i politiska konflikter som beskrivits utifrån ett nationalistiskt perspektiv där kulturella, politiska och etniska skillnader varit viktiga begrepp. Denna artikel tar fasta på gränslandets position i både det danska och det svenska riket under tidigmodern tid med avsikten att pröva de långa historiska utvecklingslinjer som formar ett mönster som sträcker sig över nationsbytet 1658. Med detta perspektiv framhävs en politisk geografi där gränslandets möjligheter och utsatthet präglas av ekonomiska och säkerhetspolitiska realiteter.
Subject: The Humanities\History
Keywords: Gränsland, Blekinge, freden i Roskilde, Östersjön, politisk geografi
Note: ISSN 0348-9639
Edit