Det gäller att inte ge upp!

Document type: Bookchapters
Author(s): Eva Öresjö
Title: Det gäller att inte ge upp!
Book: Stadslandskapet - sönderfall eller läkning
Year: 1997
Pagination: 79-83
Editor: Louise Nyström
ISBN: 91-7147-285-1
Publisher: Stadsmiljörådet : Boverket
City: Karlskrona
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering (Institutionen för fysisk planering och byggteknik)
Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.hk-r.se:80/ifb/
Authors e-mail: Eva.Oresjo@ifb.hk-r.se
Language: Swedish
Abstract: Det finns ingen dunderhonung! Det finns ingen lösning med stort L! I de mest utsatta förortsmiljöerna lurar ständigt nya faror runt hörnet. Beredskapen nåste därför vara ständigt hög och angreppssätten flexibla. De måste spänna över ett brett register av både fysiska, sociala och kulturella faktorer. Det måste finnas både kontinuitet och förnyelse. Det gäller att inte rasera det man lyckas bygga upp. Samtidigt får man inte fastna i gamla hjulspår och tankesätt utan hela tiden tänka nytt och ta nya tag för att skapa de positiva motkrafter som denna typ av områden så väl behöver.
Subject: Spatial Planning\Local Planning
Edit