Kyrkan och Stadsplaneringen

Document type: Bookchapters
Author(s): Eva Öresjö
Title: Kyrkan och Stadsplaneringen
Book: Ett mångtydigt rum
Year: 2001
Editor: Carl-Göran Bergman, Sven-Erik Brodd
ISBN: 91 7217 036-0
Publisher: Norma Bokförlag
City: Skellefteå
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: eva.oresjo@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Efter andra världskriget har man i stora delar av Europa upplevt en kyrkobyggnadsperiod utan jämförelse i historien. C:a 14.000 kyrkor har tillkommit i de centraleuropeiska länderna. Delvis beroende på återuppbyggnaden av kyrkor som blivit förstörda under kriget, men i än högre grad på grund av städernas kraftiga tillväxt. Flertalet nya kyrkor i efterkrigstidens Europa har placerats i nyuppförda bostadsområden. Även på nordisk mark har utvecklingen varit densamma, vilket har studerats inom ramen för det mångvetenskapliga projektet "Förortskyrkan". Bl.a. studerades hur mycket och på vilket sätt själva församlingslokalerna användes samt vilka faktorer som tycktes påverka nyttjandet. Det är detta som redovisas i detta bokavsnitt
Summary in Swedish: Förortskyrka, småkyrka, församlingssyn
Subject: Spatial Planning\Social Planning
Spatial Planning\Housing
Note: Norma Bokförlag, Kyrkstadsvägen 6, 931 33 Skellefteå
Edit