Teori och praktik – tre kunskapsmodeller

Document type: Bookchapters
Author(s): Bertil Rolf
Title: Teori och praktik – tre kunskapsmodeller
Translated title: Theory and Practice. Three models of knowledge.
Book: Verklighet verklighet
Year: 2006
Pagination: 74-98
Editor: Agneta Bronäs & Staffan Selander
ISBN: 9172274840
Publisher: Norstedts Akademiska Förlag
City: Stockholm
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Management (Sektionen för management)
School of Management S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/mam/
Authors e-mail: bertil.rolf@bth.se
Language: English
Abstract: I denna artikel skall jag föreslå ett svar på frågor om förhållandet mellan teori och praktik. Svaret förutsätter att vi tar ställning till tre slags teorier eller typer av modeller om professionell praktisk kunskap: Den erfarenhetsbaserade modellen, Den vetenskapsbaserade modellen och Den procedurbaserade modellen.
Nedan skall jag redovisa argument för och emot var och en av de tre modellerna. Därefter följer en bedömning av hållbarhet och relevans hos respektive argument. Med hållbarhet avses den (grad av) rimlighet eller sannolikhet som rätteligen tillmäts ett argument. Med relevans avses hur starkt ett argument talar för eller emot respektive kunskapsmodell.
Subject: Computer Science\Artificial Intelligence
Edit