Vem bestämmer - om medborgarinflytande och kommunal planering. Erfarenheter från Sydlänsprojektet.

Document type: Monographs
Author(s): Tommy Birgersson, Kerstin Gynnerstedt, Eva Öresjö
Title: Vem bestämmer - om medborgarinflytande och kommunal planering. Erfarenheter från Sydlänsprojektet.
Translated title: Who desides - on city participation and local planning
Year: 1998
Pagination: 114 sid.
ISBN: 91-7147-438-2
Publisher: Boverket i samarb. med BFR
City: Karlskrona
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering (Institutionen för fysisk planering och byggteknik)
Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.hk-r.se:80/ifb/
Authors e-mail: eva.oresjo@ifb.hk-r.se
Language: Swedish
Summary in Swedish: Boverket och Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva tog 1995 initiativ till Sydlänsprojektet. Syftet var att finna former för hur lokalt utvecklingsarbete kan få bättre stöd av kommunal planering men också hur medborgarinflytandet kan komma till tydligare uttryck. Denna rapport redovisar resultatet från utvärderingen av Sydlänsprojektet. Den innehåller iakttagelser och relexioner kring de processer som har ägt rum mellan nio kommuner och lika många lokala utvecklingsarbeten i deras försök att förbättra medborgarinflytandet i kommunal planering. Rapporten vänder sig till de personer som har varit involverade i Sydlänsprojektet men också till andra kommuner och grupper av medborgare som står i beredskap att starta eller befinner sig mitt i ett liknande arbete. Slutsatserna från utvärderingen och de förslag som presenteras bör även kunna tjäna som underlag för en allmän diskussion om hur medborgarnas delaktighet i samhällsplaneringen ska kunna förbättras. Det kan gälla förändringsarbte i såväl mindre samhällen som storskaliga bostadsområden. Erfarenheter från Sydlänsprojektet kan dessutom vara nyttiga för de personer som arbetar med att genomföra FN-initiativen Agenda 21 och Habitatagendan.
Subject: Spatial Planning\Local Planning
Spatial Planning\Social Planning
Keywords: Demokrati. Medborgarengagemang. Medborgarinflytande. Samhällsplanering. Samverkan. Programarbete. Planeringsinstrument. Maktförhållanden. Roller.
Note: Boverket, Stadsmiljöavdelningen i samarbete med Byggforskningsrådet
Edit