Capacity Management with Logical Links

Document type: Dissertations
Full text:
Author(s): Sven-Olof Larsson
Title: Capacity Management with Logical Links
Translated title: Kapacitetshantering med logiska länkar
Year: 2000
Pagination: 1-125
ISBN: 91-628-4293-5
Publisher: Kaserntryckeriet AB
City: Karlskrona
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Department of Telecommunications and Signal Processing (Institutionen för telekommunikation och signalbehandling)
Department of Telecommunications and Signal Processing S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
Authors e-mail: sveo@itm.hk-r.se
Language: English
Abstract: To be able to guarantee a certain level of service quality, for different services, one can reserve capacity for these along selected paths through the network. By doing this, one can better control the traffic streams so that the total capacity in the network is used well and so that the services receives the needed quality for the customers. The routing is also simplified in the switches since the path already has been choosen by the use of logical links, which identifies the paths. Different approaches to reallocate capacity between the different trafficstreams has been evaluated and compared with each other. The basic idea is to allocate capacity when it is needed.
Summary in Swedish: För att garantera en viss servicekvalitet för olika kommunikationstjänster, kan man reservera kapacitet längs specifika vägar (logiska länkar) genom ett telekommunikations-nätverk. Därmed kan datatrafiken kontrolleras både så att nätverkets kapacitet utnyttjas väl och att trafikströmmarna (tal, video, mm) kan erhålla en viss kvalitet. Dessutom förenklas vägvalet i växlarna genom att man på förhand har valt vilken väg trafiken skall skickas för att nå fram till mottagaren. Olika sätt att omfördela kapacitet mellan dessa logiska länkar har utvärderats och jämförs. Meningen är att kapaciteten ges till trafikströmmarna efter behov då volymen på dessa ständigt ändras, exempelvis beroende på tid på dygnet.
Subject: Telecommunications\VP and VC Assignment and Routing
Keywords: ATM, Capacity Management, Dynamic Reallocation of Resources
URN: urn:nbn:se:bth-00157
Edit