I mötet mellan projekt och process. Om samverkan

Document type: Licentiates
Full text:
Author(s): Katja Ketola
Title: I mötet mellan projekt och process. Om samverkan
Translated title: The meeting between the project and the process. About collaboration and trust relations in the regeneration of a neighbourhood
Year: 2000
Pagination: 148
ISSN: 0349-3091
Publisher: Department of Urban design and planning, Chalmers University of Technology
City: Göteborg
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Department of Spatial Planning (Institutionen för fysisk planering)
Dept. of Spatial Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.bth.se/eng/ifp/
Authors e-mail: katja.ketola@ifp.hk-r.se
Language: Swedish
Abstract: This thesis for the degree of Licentiate of Architecture is an inquiry into the possibilities and obstacles for a communicative planning practice in the regeneration of neighbourhoods. Focusing on the planning process it discusses the commonly used concept of collaboration and trust as a prerequisite of collaboration. It draws on communicative planning theory
and the institutionalist approach in social science. The study includes a
qualitative case study of a regeneration project in the neighbourhood Navestad in Norrköping. The regeneration project was officially described as a continuous process based on a participatory approach and collaboration between different planning levels. The project aimed to break the pattern of prior regeneration projects in the neighbourhood; projects with an ad hoc character based on an instrumental and objective planning approach. The thesis highlights two aspects of trust relations as momentous for collaboration in the regeneration project: the reciprocity in trust and the significance of prior experiences in the judgement of the risk in showing
trust in the relationships between different stakeholders in the planning
process. Different styles of planning governance within the regeneration
project are identified. The analysis of the planning process shows that
collaboration was obstructed by differences in the rationality of means
between stakeholders acting in different governance styles. The thesis
emphasizes that the institutional basis for developing governance forms
that facilitate a communicative planning practice is too weak for breaking the pattern of objective and instrumental planning of the previous
regeneration projects in the neighbourhood.
Summary in Swedish: De ord som idag används för att beskriva planeringsprocesser i befintliga bostadsområden känns välbekanta och självklara. Ord som delaktighet, helhetsperspektiv, samverkan och de boendes inflytnade pekar på en process som kan beskrivas som kommunikativ. Den process som begreppen beskriver innebär dock ofta i praktiken ett brott mot tidigare planeringsprocesser och planeringstänkande. I denna licentiatavhandling riktas intresset mot de hinder och möjligheter som finns för utvecklingen av en kommunikativ planeringspraktik. Innebörden av samverkan problematiseras och tillit diskuteras som en förutsättning för att samverkan ska uppstå. Licentiatavhandlingen bygger på empiri från en fallstudie av ett lokalt utvecklingsarbete i bostadsområdet Navestad i Norrköping och en teoretisk behandling av ämnet.
Subject: Spatial Planning\Local Planning
Spatial Planning\Housing
Keywords: Navestad, kommunikativ planering, governance, samverkan
URN: urn:nbn:se:bth-00159
Edit