Utvärdering av ReVAQ-projektet

Document type: Miscellaneous
Author(s): Erik Kärrman, Per-Arne Malmqvist, Birgitta Rydhagen, Gilbert Svensson
Title: Utvärdering av ReVAQ-projektet
Translated title: Evaluation of the ReVAQ-project
Type of publication: Svenskt Vatten Utveckling Rapport
Year: 2007
Issue: 2007-02
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: pam@urbanwater.chalmers.se, erik.karrman@ecoloop.se, birgitta.rydhagen@bth.se
Language: Swedish
Abstract: The ReVAQ project started with the purpose to ensure a quality of sewage sludge that is good enough to be acceptable for agricultural use. The ReVAQ project is a process involving a long time perspective, structured and audited work. Under a three year period, ReVAQ has been evaluated by a project group from Urban Water. The evaluation comprised the quality improvement of the sewage sludge as well as the change of perceptions and attitudes of the participating municipalities, the users of the water systems and other actors.
Summary in Swedish: Projektet ReVAQ startades i syfte att genom kvalitetssäkring av VA-verkens arbete få ett slam som är tillräckligt bra för att accepteras för användning i jordbruket. ReVAQ-projektet är en process som innebär ett långsiktigt, strukturerat och kvalitetskontrollerat arbete. ReVAQ har under en treårsperiod utvärderats av en projektgrupp från CIT Urban Water Management, omfattande såväl de praktiskt uppnådda kvalitetsförbättringarna som förändringar i synsätt och attityder hos t.ex. de medverkande VA-verken och systemets användare. Keywords; ReVAQ, avlopssslam, jordbruk, uthållighet
Subject: Human Work Science\Work Practice
Keywords: ReVAQ, wastewater sludge, agriculture, sustainability
Note: Svenskt Vatten Utveckling http://vav.griffel.net/vav.htm
Edit