Serier och transformer

Document type: Monographs
Author(s): Håkan Lennerstad, Claes Jogréus
Title: Serier och transformer
Year: 2002
ISBN: 91-44-02328-6
Publisher: Studentlitteratur
City: Lund
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Engineering - Dept. Mathematics and Science (Sektionen för teknik – avd. för matematik och naturvetenskap)
School of Engineering S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tek.bth.se/
Authors e-mail: hln@bth.se, cjo@bth.se
Language: Swedish
Subject: Mathematics\Analysis
Keywords: Serier, Fourieranalys, transformer
Edit