Jämställdhet och översiktlig planering - en problematisk relation

Document type: Journal Articles
Article type: Original article
Peer reviewed: Yes
Full text:
Author(s): Anita Larsson
Title: Jämställdhet och översiktlig planering - en problematisk relation
Translated title: Gender and strategic planning - a problematic relation
Journal: PLAN : tidskrift för planering av landsbygd och tätorter
Year: 2002
Volume: 56
Issue: 3
Pagination: 18-21
ISSN: 0032-0560
Publisher: Föreningen för samhällsplanering
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Department of Spatial Planning (Institutionen för fysisk planering)
Dept. of Spatial Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/eng/ifp/
Authors e-mail: anita.larsson@zeta.telenordia.se
Language: Swedish
Abstract: Some results from the research project "Gender perspective on Strategic Planning" are presented. Planners way to work in practise indicate two approaches: Rational versus communicative planning. The approaches reflect the methods used. Uncertainness around the meaning of the concepts equal opportunity, gender and public interest as well as the role and content of strategic planning makes the integration of gender into strategic planning difficult.
Summary in Swedish: Några resultat presenteras från forskningsprojektet "Genusperspektiv i översiktlig planering". Planerare visar på två angreppssätt att praktiskt arbeta utefter: rationell kontra kommunikativ planering. Förhållningssättet återspeglar de metoder som användes. Oklarhet kring innebörden av begreppen jämställdhet, genus och allmänt intresse och den översiktlig planeringens innehåll och roll försvårar att integrera jämställdhet i översiktlig planering.
Subject: Spatial Planning\Social Planning
Keywords: genusperspektiv, jämställdhet, översiktlig planering, rationell planering, kommunikativ planering
Edit