Vad är entreprenöriella universitet och best practice?

Document type: Researchreport Non-BTH
Full text:
Author(s): Lars Bengtsson
Title: Vad är entreprenöriella universitet och best practice?
Translated title: What are entrepreneurial universities and best practice?
Series: Näringspolitiskt Forum
Year: 2011
Issue: 1
Pagination: 59
ISBN: 91-89301-36-6
Publisher: Entreprenörskapsforum
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Management (Sektionen för management)
School of Management S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/mam/
Authors e-mail: lars.bengtsson@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Syftet med denna rapport är ge en forskningsöversikt av fenomenet entreprenöriella
universitet och de möjliga roller entreprenöriella universitet kan spela som regionala
innovationsmotorer, det vill säga att bidra till en regions innovationsförmåga och
innovationsprestationer. Forskningsöversikten baseras på svensk och internationell
forskning. Rapporten ska också ge exempel på ”best practice”; föredömliga och framgångsrika
case på hur universitet och högskolor arbetat med att bli mer entreprenöriella
och effektivare bidra till regional utveckling. Vidare ska rapporten ge policyförslag
på hur svenska universitet och högskolor kan stimuleras till att bli mer entreprenöriella
och effektivare bidra till regional utveckling. Policyförslagen riktas både till den
statliga politiska nivån samt till universitetsledningarna.
Subject: Business Administration\Organization
Keywords: entreprenöriella universitet, policy, regional utveckling
Edit