Teleradiologi. Förutsättningar för forskning och utveckling i Blekinge

Document type: Researchreports
Full text:
Author(s): Bo Helgeson, Torgil Toft
Title: Teleradiologi. Förutsättningar för forskning och utveckling i Blekinge
Translated title: Teleradiology. Possibilities for research and development in Blekinge
Series: Research Report
Year: 2010
Issue: 3
ISSN: 1103-1581
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Computing (Sektionen för datavetenskap och kommunikation)
School of Computing S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/com
Authors e-mail: bo.Helgeson@bth.se, torgil.toft@telia.com
Language: Swedish
Summary in Swedish: Denna rapport har genomförts i syfte att utforska möjligheterna att bedriva forskning inom området teleradiologi i Blekinge. Blekinge är ett län som kännetecknas av en dynamisk utveckling inom området telekom, ett sjukhus som på olika sätt arbetar med utveckling inom det telemedicinska området och, slutligen, en teknisk högskola som bedriver forskning och utveckling inom tillämpad IT. I denna miljö har det varit en spännande utmaning att titta närmare på vad som kan göras inom teleradiologin. Vi presenterar här resultatet av vårt arbete. I mycket handlar det om en översiktlig beskrivning av området teleradiologi och några av alla de utvecklingsbehov som finns. Vi pekar också ut områden där vi tror att det särskilt skulle gå att bedriva ett fruktbart utvecklingsarbete i Blekinge, med de speciella förutsättningar som finns här. I fokus står den radiologiska kliniska vardagen och möjligheterna att stödja en fortsatt utveckling inom området.
Subject: Human Work Science\Computer Supported Cooperative Work
Human Work Science\Human Computer Interaction
Keywords: Teleradiology, Interaction Design, Cooperation
Note: Reviewed by Kari Rönkkö
URN: urn:nbn:se:bth-00466
Edit