KRITISKT TÄNKANDE. BAKGRUND, ÖVERSIKT OCH UTBILDNINGSMETODER

Document type: Conference Presentations
Peer reviewed: No
Author(s): Bertil Rolf
Title: KRITISKT TÄNKANDE. BAKGRUND, ÖVERSIKT OCH UTBILDNINGSMETODER
Conference name: Educational Congress: Critical Thinking 2007
Year: 2007
Publisher: Karolinska Institutet
City: Stockholm
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Management (Sektionen för management)
School of Management S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/mam/
Authors e-mail: bertil.rollf@bth.se
Language: Swedish
Abstract: Att utreda och delvis besvara frågan: Vad är kritiskt tänkande?
Redogöra för olika motiv att införa kritiskt tänkande i en utbildning eller att ta kurser i kritiskt tänkande för en student.
Vikten av metakognitiv förmåga för att styra kunskapsprocesser, exempelvis vid inlärning.
Ingredienser i utbildning för kritiskt tänkande.
Förklaring av särskilt metakognitivt fokus hos kritiskt tänkande – frågor om begrepp, definitioner etc.
Viktiga utbildningsproblem att hantera för kritiskt tänkande.
Egen lösning: Athena programvara + semirealistiska spel där kritiska procedurer övas.
Subject: Education\General
Keywords: Critical thinking, Software support, Education
Edit