Makt, möten, gränser, Skånska kommissionen i Blekinge 1669-70

Document type: Dissertations
Full text:
Author(s): Karl Bergman
Title: Makt, möten, gränser, Skånska kommissionen i Blekinge 1669-70
Translated title: Power, meeting, borders, The scania commission in Blekinge 166970
Series: Studia Historica Lundensia
Year: 2002
Pagination: 420s
ISBN: 91-628-5125-X
ISSN: 1650-755X
Publisher: Historiska institutionen, Lunds Universitet
City: Lund
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Planning and Media Design (Sektionen för planering och mediedesign)
School of Planning and Media Design S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/dsn/
Language: Swedish
Abstract: Avhandlingen tar sin utgångspunkt i den så kallade övergångsproblematiken då nya provinser införlivades i det svenska riket efter 1658. I avhandlingen analyseras tidens politiska och ekonomiska konflikter samt interaktionen mellan undersåte och överhet. Materialet diskuteras i förhållande till ett modernt natonalismkritiskt forskningsälge. Källmaterialet utgörs av invånrnas egna skrivelser till de nya makthavarna i samband med att Skånska kommissionen besökte Blekinge 1669-70
Summary in Swedish: Avhandlingen speglar en reltivt fredlig period före Skånska kriget där interaktionen mellan undersåte och överhet föregick enligt de mönster som fanns etablerat i de nordiska konglomeratstaterna redan under medeltiden. Borgare, bönder och präster eftersträvade att hos den svenska överheten vinna stöd för sina egna privilegier, vilket ofta innebar konflikter med andra grupper i landskapet. De konflikter som återfanns under dansk tid återkom också umgänget med den svenska överheten och lokala maktordningar konfronterades mot tidens centralistiska, absoluta maktordningar. I denna proces formades nya vinnare och nya förlorare i det blekingska lokalsamhället.
Subject: The Humanities\History
Keywords: konglomeratstat, integration, identitet, interaktion, tidigmodern tid
URN: urn:nbn:se:bth-00390
Edit