A participatory design approach for the development of support environments in eGovernment services to citizens

Document type: Conference Papers
Peer reviewed: Yes
Full text:
Author(s): Maurizio Marchese, Gianni Jacucci, Mike Martin, Bridgette Wessels, Yvonne Dittrich, Sara Eriksén
Title: A participatory design approach for the development of support environments in eGovernment services to citizens
Translated title: Användarmedverkan i utveckling av stödjande miljöer för elektronisk förvaltning och publika tjänster för samhällsmedborgare
Conference name: Participatory Design Conference
Year: 2002
Pagination: 311-316
ISBN: 0-9667818-2-1
Publisher: CPSR (Computer Professionals for Social Responsibility)
City: Malmö
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Department of Human Work Science and Media Technology (Institutionen för arbetsvetenskap och medieteknik)
Dept. of Human Work Science and Media Techn., S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iar.bth.se/
Authors e-mail: marchese@science.unitn.it, gianni@lii.unitn.it, Mike.Martin@ncl.ac.uk, B.A.Wessels@ncl.ac.uk, yvonne.dittrich@bth.se, sara.eriksen@bth.se
Language: English
Abstract: The introduction of eGovernment services and applications leads to major changes in the structure and operation of public administrations. In this paper we describe the work in progress in an Italian project called SPO.T. aimed at the analysis, development, deployment and evaluation of tools and environments to support the people who plan, deliver, use and evaluate user-centred provision of One-Stop-Shop services to citizens. The SPO.T. project has focused on two requirements: 1. the support tools and environments must facilitate the active involvement of all stakeholders in the definition and evolution of eGovernment applications and services, and it is argued that through participatory design changes of structure, process and culture can be delivered effectively; 2. they must embody a set of architecturally coherent resources which reflect the new roles and relationships of public administration and which are sufficiently generic to be relevant to a wide range of local contexts across the community.
Summary in Swedish: Införandet av nya tjänster och applikationer för elektronisk förvaltning leder till genomgripande förändringar i strukturen och verksamheten inom offentlig förvaltning. I den här artikeln beskriver vi det pågående utvecklingsarbetet i ett italienskt projekt, det så kallade SPO.T. projektet. Målsättningen med projektet är att analysera, utveckla, implementera och utvärdera verktyg och miljöer för att stödja de människor som planerar, levererar, använder och utvärderar användarcentrerade publika tjänster på medborgarkontor (one-stop shops). I SPO.T. projektet fokuserar man främst på två krav: 1. stödjande verktyg och miljöer måste underlätta aktivt deltagande från samtliga berörda parter i definierandet och utvecklandet av elektronisk förvaltning och elektroniska tjänster, och här hävdar vi att förändringar av såväl struktur som processer och kultur kan genomföras på ett effektivt sätt genom aktiv användarmedverkan; 2. verktygen och miljöerna måste gestalta och konkretisera en uppsättning arkitektoniskt sammanhängande resurser som återspeglar de nya roller och relationer som nu utvecklas inom offentlig förvaltning och de måste vara tillräckligt generiska för att vara relevanta för ett brett spektra av lokala kontexter i samhället.
Subject: Human Work Science\Participatory Design
Computer Science\General
Keywords: eGovernment services, Support tools and environments, design in use
Note: Work-in-progress paper
Edit