Educative Moments. Rethorics and Realiteter

Document type: Licentiates
Full text:
Author(s): Peter Ekdahl
Title: Educative Moments. Rethorics and Realiteter
Translated title: Pedagogiska ögonblick. Retorik och verkligheter
Series: Blekinge Institute of Technology Licentiate Series
Year: 2002
Issue: 6
Pagination: 133
ISBN: 91–7295– 016 –1
ISSN: 1650-2140
Publisher: Blekinge Institute of Technology
City: Karlskrona
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Department of Human Work Science, Media Technology and Humanities (Institutionen för arbetsvetenskap, medieteknik och humaniora)
Department of Human Work Science, Media Technology and Humanities, Box 520, 372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iar.bth.se/
Authors e-mail: peter.ekdahl@bth.se
Language: English
Abstract: The concepts learning processes, gestalting and digital technology are closely associated with most people’s personal experiences in life and thus constitute significant ideas about their hopes, dreams and life content. The concepts are context-dependent and ought therefore to be studied from several interdisciplinary perspectives. To this end and to limit the scope of my thesis, I have chosen to study them from two vantage points – from the perspective of the Blekinge region of Sweden and from a third-world perspective. The reason I have chosen these two angles is that studying these concepts on the local level provides the necessary closeness, while considering them in a third-world perspective provides the necessary distance.

In order to illustrate the complexity of the concepts, I have chosen to study both the rhetorical level – the narratives, the dreams and the hopes – and people’s actual experiences, i.e. the realities, hence the dialectical title of the thesis.

“The educative moment” is the rare moment when rhetorics and realities coincide. When traditions and changes together cause renewal on an individual or collective level, the conditions are created for human beings to be able to see themselves and their relations in a new light.
Summary in Swedish: Begreppen läroprocess, gestaltning och digital teknik är starkt förknippade med de flesta människors egna livserfarenheter och utgör därför medvetna eller omedvetna betydelsebärande föreställningar om förhoppningar, drömmar och livsinnehåll. Dessa är kontextberoende och bör därför undersökas ur flera interdisciplinära perspektiv. För att göra detta möjligt och samtidigt begränsa omfattningen av denna licentiatuppsats har jag valt att se begreppen ur två perspektiv – dels ur ett Blekingeperspektiv, dels ur ett tredje världenperspektiv. Anledningen till att jag valt dessa är att Blekinge ger en tillräcklig närhet och tredje världen ger en nödvändig distans. För att visa på begreppens komplexitet har jag valt att undersöka den retoriska nivån – berättelserna, drömmarna och förhoppningarna – och människors erfarenheter och verkligheter, därav den dialektiska titeln på licentiatuppsatsen. Det pedagogiska ögonblicket är det ögonblick då retorik och verkligheter sammanfaller. När tradition och förändring tillsammans ger en förnyelse på ett individuellt eller kollektivt plan, skapas förutsättningar för människan att se sig själv och sina sammanhang i ett helt nytt ljus. Begreppen läroprocess, gestaltning och digital teknik är starkt förknippade med de flesta människors egna livserfarenheter och utgör därför medvetna eller omedvetna betydelsebärande föreställningar om förhoppningar, drömmar och livsinnehåll. Dessa är kontextberoende och bör därför undersökas ur flera interdisciplinära perspektiv. För att göra detta möjligt och samtidigt begränsa omfattningen av denna licentiatuppsats har jag valt att se begreppen ur två perspektiv – dels ur ett Blekingeperspektiv, dels ur ett tredje världenperspektiv. Anledningen till att jag valt dessa är att Blekinge ger en tillräcklig närhet och tredje världen ger en nödvändig distans. För att visa på begreppens komplexitet har jag valt att undersöka den retoriska nivån – berättelserna, drömmarna och förhoppningarna – och människors erfarenheter och verkligheter, därav den dialektiska titeln på licentiatuppsatsen. The educative moment är det ögonblick då retorik och verkligheter sammanfaller. När tradition och förändring tillsammans ger en förnyelse på ett individuellt eller kollektivt plan, skapas förutsättningar för människan att se sig själv och sina sammanhang i ett helt nytt ljus. Begreppen läroprocess, gestaltning och digital teknik är starkt förknippade med de flesta människors egna livserfarenheter och utgör därför medvetna eller omedvetna betydelsebärande föreställningar om förhoppningar, drömmar och livsinnehåll. Dessa är kontextberoende och bör därför undersökas ur flera interdisciplinära perspektiv. För att göra detta möjligt och samtidigt begränsa omfattningen av denna licentiatuppsats har jag valt att se begreppen ur två perspektiv – dels ur ett Blekingeperspektiv, dels ur ett tredje världenperspektiv. Anledningen till att jag valt dessa är att Blekinge ger en tillräcklig närhet och tredje världen ger en nödvändig distans. För att visa på begreppens komplexitet har jag valt att undersöka den retoriska nivån – berättelserna, drömmarna och förhoppningarna – och människors erfarenheter och verkligheter, därav den dialektiska titeln på licentiatuppsatsen. The educative moment är det ögonblick då retorik och verkligheter sammanfaller. När tradition och förändring tillsammans ger en förnyelse på ett individuellt eller kollektivt plan, skapas förutsättningar för människan att se sig själv och sina sammanhang i ett helt nytt ljus. läroprocess, gestaltning, digital teknik
Subject: Technoscience Studies\Design for Digital Media
Keywords: learning processes, gestalting, digital technology
URN: urn:nbn:se:bth-00302
Edit