Challenging Canon: The Gender Question in Computer Science

Document type: Licentiates
Full text:
Author(s): Christina Björkman
Title: Challenging Canon: The Gender Question in Computer Science
Series: Blekinge Institute of Technology Licentiate Series
Year: 2002
Issue: 4
Pagination: 130
ISBN: 91-7295-000-5
ISSN: 1650 2140
Publisher: Blekinge Institute of Technology
City: Karlskrona
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: Department of Human Work Science and Media Technology (Institutionen för arbetsvetenskap och medieteknik)
Dept. of Human Work Science and Media Techn., S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iar.bth.se/
Authors e-mail: christina.bjorkman@bth.se
Language: Swedish
Abstract: The gender question in computer science is often presented as: "Why are there so few women in computer science and what can be done about that?" This question usually focuses on women. Sometimes 'men' or 'gender' enter the discussions. However, it is not common that the second part of the sentence - computer science - is considered.
The papers in this thesis challenge, in different ways, how the gender question is usually perceived and discussed within the community of computer scientists, and where solutions are looked for.
The approach taken is to move focus from women/gender to the discipline of computer science itself. This means the question is raised towards a more general level, towards "the science question", discussing the discipline, its paradigms and knowledge processes.
Theories and methodologies from gender research, used within computer science, offer new possibilities to develop broader and more complex understandings of "the gender question in computer science".
Summary in Swedish: "Varför är det så få kvinnor inom datavetenskap och vad kan vi göra åt detta?" Detta är ett vanligt sätt att formulera vad författaren kallar "genusfrågan inom datavetenskap". Denna fråga fokuserar på kvinnor, ibland diskuteras även män, men det är ovanligt att man pratar om själva datavetenskapen. I denna licentiatuppsats diskuterar och utmanar författaren, på olika sätt, hur den s k "genusfrågan" uppfattas och diskuteras bland datavetare, och var man letar lösningar på problemet. Författaren diskuterar hur man kan flytta fokus från kvinnor och istället diskutera datavetenskapen. Detta betyder att man lyfter frågan till en mera generell nivå, och diskuterar disciplinen, dess paradigmer och kunskapsprocesser. Teorier och metodologi från genusforskning, använda inom datavetenskap, ger nya möjligheter att utveckla bredare och mer komplexa förståelser av "genusfrågan inom datavetenskap".
Subject: Technoscience Studies\Feminist Technoscience
Keywords: Women and Computer Science, Feminist Technoscientific Studies, Computer Science Paradigms
URN: urn:nbn:se:bth-00213
Edit