IKT-medierat lärande - en forskningsagenda

Document type: Conference Presentations
Peer reviewed: Yes
Author(s): Monica E Nilsson
Title: IKT-medierat lärande - en forskningsagenda
Conference name: Net Learning
Year: 2006
City: Ronneby
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Management (Sektionen för management)
School of Management S- 371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/mam/
Authors e-mail: mnl@bth.se
Language: English
Abstract: Det paper jag önskar presentera är en forskningsagenda. Innehållet är en plan för tänkt och planerad forskning mer än redovisning av forskningsresultat. Syftet är att föra en diskussion om vad forskning inom IKT-medierat lärande kan och bör fokusera på. Jag för en diskussion om vad högre utbildning syftar till och hur den kan organiseras. Produktivt lärande som en aspekt av lärande som deltagande i praktikgemenskap diskuteras. Språket, såväl det talade som det skrivna, som ett kommunikativt så väl som kognitivt redskap, diskuteras i relation till lärande som deltagande. Forskningsagendan refererar empiriska erfarenheter från nätbaserad undervisning och tar dessa i kombination med teorier kring lärande och utbildning som utgångspunkt för en diskussion om hur IKT-baserade verktyg kan skapa förutsättningar för en design av kurser och program där produktivt lärande utgör ett ideal och en modell.
Subject: Education\General
Computer Science\Networks and Communications
Edit