Genusperspektiv i forskarhandledning

Document type: Bookchapters
Peer reviewed: Yes
Author(s): Lena Trojer
Title: Genusperspektiv i forskarhandledning
Translated title: Gender Perspective in Research Supervision
Book: Forskarhandledning i förändring
Year: 2005
Editor: Susanna Stymne Airey, Maria Wolmesjö
ISBN: 91-7636-448-8
Publisher: Växjö universitet
Organization: Blekinge Institute of Technology
Department: School of Technoculture, Humanities and Planning (Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad)
School of Technoculture, Humanities and Planning S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.tks.bth.se/
Authors e-mail: lena.trojer@bth.se
Language: Swedish
Abstract: I kapitlet diskuteras några aspekter av genusperspektiv i forskarhandledning. De kvantitativa aspekterna berör jag i en statistiköversikt samt i frågan om jämställdhet. I det senare tar jag upp några analystrådar som ett försök att komma längre i våra förståelser av förutsättningar för önskvärda hållbara förändringar. Därefter väljer jag ut två områden, som visat sig vara problematiska för doktorander, inte minst för kvinnliga doktorander, och som förändringsobenägna organisationer som våra universitet har svårt att komma tillrätta med. Med den förda diskussionen önskar jag lägga en viss grund för en reflektion av de kvalitativa aspekterna i handledningsprofessionen, som jag menar är till gagn för kvinnliga såväl som manliga doktorander.
Summary in Swedish: forskarhandledning, genusperspektiv,jämställdhet, ledarskap, förändringsförsök
Subject: Technoscience Studies\General
Education\General
Keywords: research supervision, gender perspective, gender equality, leadership, trying transformation
Edit