Research by subject - Spatial Planning: Environmental Assessment


TitleAuthor
Alternatives and Assessment in Large-scale Projects: The Öresund Bridge CaseMarkus, Eric
Applying good EIA practice criteria to SEA - the Öresund Bridge as a caseMarkus, Eric; Emmelin, Lars
An Assessment of the Flood Plain of River Malaba CatchmentMugalu, Gerald; Mazzi-Ndandiko, Lydia Kayondo
Between Daring and Deliberating - 3G as a Sustainability Issue in Swedish Spatial PlanningLarsson, Stefan
Bruken av Femundsmarka nasjonalpark – en studie 1985 – 1998Kaltenborn, B.; Emmelin, Lars
Effective Environmental Assessment Tools – critical reflections on concepts and practiceEmmelin, Lars (editor)
EIA follow up Emmelin, Lars
Energiplanering med strategisk miljöbedömning i FinspångBjörklund, Anna; Finnveden, Göran; Dreborg, Karl-Henrik; Johansson, Jessica; Mårtensson, Anders; Stenlund, Jenny; Viklund, Per; Viklund, Hans
Environmental Assessment, Alternatives and Large-Scale Infrastructure Projects – The Öresund Fixed Link CaseMarkus, Eric
Environmental Impact Assessment in Norway – understanding implementation as a function of professional cultureEmmelin, Lars
Environmental quality standards as a tool in environmental governance – the case of SwedenEmmelin, Lars; Lerman, Peggy
Evaluating Environmental Impact Assessment Systems - Part 1: Theoretical and Methodological ConsiderationsEmmelin, Lars
Evaluating Nordic Environmental Impact Assessment - Part 2: Professional Culture as an Aid in understanding ImplementationEmmelin, Lars
Evaluating the effectiveness of impact assessment instruments: Theorising the nature and implications of their political constitutionCashmore, Matthew; Richardson, Tim; Hilding-Ryedvik, Tuija; Emmelin, Lars
Fallstudierapport : uppföljningar av miljöbedömningar av regionalt tillväxtprogram och regional transportinfrastrukturplan för SkåneWallgren, Oskar
From Tool Technique to Tool Practice : Experiences from the Project Seamless : Strategic Environmental Assessment and Management in Local Authorities in SwedenHjelm, Olof; Gustafsson, Sara; Cherp, Aleh
Indirect effects to include in strategic environmental assessments of transport infrastructure investmentsJonsson, Daniel K.; Johansson, Jessica
Integration of Environment into Regional Growth Policy- the lack of environmental consideration in implementationEmmelin, Lars; Nilsson, Jan-Evert
Landscape Impact Analysis: a systematic approach to landscape impacts of policyEmmelin, Lars
Lessons from the handling of alternatives in two international bridge projectsMarkus, Eric; Stiff, Kaarina
Livscykelanalys av åtgärder för minskad energianvändning i Finspång - rapport från ett projekt om metoder för strategisk miljöbedömning i energiplaneringBjörklund, Anna
Miljöregler - hinder för utveckling och god miljö?Emmelin, Lars; Lerman, Peggy
Non-Compliance with On-Site Data Collection in Outdoor Recreation MonitoringFredman, Peter; Romild, Ulla; Emmelin, Lars; Yuan, Michael
Problematisering av vindkraftens regelverk - en pilotstudieLarsson, Stefan
The problems of a minimalist approach – the case of SwedenEmmelin, Lars; Lerman, Peggy
SEA and AlternativesMarkus, Eric
SEA in the Context of Land-Use Planning: The application of the EU directive 2001/42/EC to Sweden, Iceland and EnglandBjarnadóttír, Hólmfríður
Strategic Environmental Assessment for Tourism PlanningEmmelin, Lars
Strategisk miljöbedömning för hållbar regional tillväxt - om behovet av förbättrad uppföljning och utvärderingWiklund, Hans; Hillgren, Jon
A Strategy without a Strategy: the Öresund Bridge and its impactsMarkus, Eric

Next