Research by title - H

List titles starting with:
1 2 3 4 5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ( О

TitleAuthor
Human Observer Confidence in Image Quality AssessmentEngelke, Ulrich; Maeder, Anthony; Zepernick, Hans-Jürgen
Human resources in home care in Europe.Genet, N; Lamura, G; Boerma, W; Hutchinson, A; Garms-Homolova, V; Naiditch, M; Chablicz, S; Ersek, K; Gulacsi, L; Fagerström, Cecilia
Human Voice CommunicationsGustafsson, Harald
Human Whistle Detection and Frequency EstimationNilsson, Mikael; Bartunek, Josef Ström; Nordberg, Jörgen; Claesson, Ingvar
Humanisme, humanitet og hypertekst: Lareing, lederskap og etikk i det elektroniske klassrommetDavis, Michael
Humanism, Humanities and Hypertext: Learning, Authority and Ethics in the Electronic ClassroomDavis, Michael
Humans and complex systems: Sustainable information societiesGustavsson, Rune; Fredriksson, Martin
Humans and complex systems: Sustainable information societies.Gustavsson, Rune; Fredriksson, Martin
Hur ser forskningssamarbetet ut på BTH - Samförfattarskap, nätverk och ämnen 2011 - mars 2012Linde, Peter
A hybrid acoustic echo canceller and suppressorLindström, Fredric; Schüldt, Christian; Claesson, Ingvar
A Hybrid Computational Method for the Identification of Cell Cycle-regulated GenesBoeva, Veselka; Ivanova, Petia; Lavesson, Niklas
Hybrid Decode-Amplify-Forward Cooperative Communications with Multiple RelaysDuong, Quang Trung; Zepernick, Hans-Jürgen
A Hybrid Design Of Beamformers For Voice Control DevicesYiu, K. F. C; Chan, K. Y; Grbic, Nedelko; Nordholm, Sven
Hybrid e-learning for Rural Secondary Schools in UgandaLating, Peter Okidi
Hybrid E-learning for Rural Secondary Schools in Uganda - Co-evolution in Triple Helix ProcessesLating, Peter Okidi
Hybrid Interweave-Underlay Spectrum Access for Cognitive Cooperative Radio NetworksChu, Thi My Chinh; Phan, Hoc; Zepernick, Hans-Jürgen
A hybrid method for the design of oversampled uniform DFT filter banksYiu, Ka Fai Cedric; Grbic, Nedelko; Nordholm, Sven; Teo, Kok Ley
A Hybrid Micro-Simulator for Determining the Effects of Governmental Control Policies on Transport ChainsBergkvist, Markus; Davidsson, Paul; Persson, Jan A.; Ramstedt, Linda
A Hybrid Micro-Simulator for Determining the Effects of Governmental Control Policies on Transport ChainsBergkvist, Markus; Davidsson, Paul; Persson, Jan A.; Ramstedt, Linda
Hybridization of Immunological Computation and Fuzzy Systems in Surgery Decision MakingRakus-Andersson, Elisabeth
Hållbar samhällsutveckling i Blekinge - Nutid och framtidLindén, Anna-Lisa
Hållbarhets- och kostnadsanalys av energibärare för bussar i medelstora svenska städer: SLCA, LCA, LCC jämförelseanalys av biogas, biodiesel, diesel, elhybrid, laddhybrid och eldrift för kollektivtrafikbussar i Karlskrona, Jönköping och SundsvallBorén, Sven; Nurhadi, Lisiana; Ny, Henrik
Hälsa och hopp inom omvårdnadWillman, Ania
Hälsa och välbefinnande. Kapitel 1Willman, Ania
HÄLSOVÄGLEDNING I BARNHÄLSOVÅRDEN - syntetisering av två uppdrag Olander, Ewy
Hälsovägledning i barnhälsovården – syntetisering av två uppdragOlander, Ewy
Hälsovägledning i barnhälsovården, process och kontext ur ett praktiskt pedagogiskt perspektivOlander, Ewy
Hälsovägledning i barnhälsovården. Erfarenheter från sju års forsknings- och utvecklingsarbete.Olander, Ewy; Andersson, Åse; Joelsson, Kerstin; Liljekrantz, Anita; Meijer, Anna; Olsson, Lena; Petersson, Stefan; Pettersson, Ulrika; Rubin, Örjan; Sjögren, Ingegerd
Högskolan i Karlskrona/Ronneby främst i internationell forskarutvärdering!Lagö, Thomas L
Högskolepedagogik: mål, innehåll, metodHansson, Thomas

Previous