Research by type - Researchreports


TitleAuthorYear
Kartläggning av chefers vardag i Karlskrona kommuns samlade verksamheterAlbinsson, Gunilla; Kerstin, Arnesson2015
Lärande utvärdering i ESF-projektet Kompetens i vård och omsorg, KIVO. Slutrapport.Arnesson, Kerstin2014
Lärande utvärdering : ESF-projektet Klara Livet : Implementeringsfasen 2013-2014Albinsson, Gunilla2014
Projekt Centrum för telemedicin : FöljeutvärderingsrapportAlbinsson, Gunilla; Arnesson, Kerstin2014
Utvecklingsinriktat lärande inom ESF-projektet Klara Livet. FöljeutvärderingsrapportAlbinsson, Gunilla2014
Alternativ i miljökonsekvensbedömning och miljöbedömningHilding-Rydevik, Tuija; Emmelin, Lars2013
Mediernas roll i kommunikation och utbildningOlsson, Rose-Marie; Petersson, Jennifer; Svensson, Martin G. A.2013
FOU vid MAM (2) Pedagogisk praktik, teoribildning och forskningHansson, Thomas2012
FoU vid MAM (3). I närkamp med "tredje uppgiften".Björkman, Jan; Elovaara, Pirjo; Fredriksson, Eva; Stille, Björn; Sutter, Berthel2012
The n-dimensional Stern-Brocot treeLennerstad, Håkan2012
Numerical Results on the Delay Performance of Cognitive Radio Networks for Point-to-point and Point-to-multipoint CommunicationsTran, Hung2012
Åtta IKT-projekt för matematiken i skolan - empiri och analysLennerstad, Håkan; Olteanu, Constanta2012
"Småprat" är inget hälsosamtal - En modell för att implementera hälsosamtal med stöd i motiverande samtalVirveus, Annelie; Olander, Ewy; Eggers, Thomas2012
Evaluating Four Aspects of JavaScript Execution Behavior in Benchmarks and Web ApplicationsMartinsen, Jan Kasper; Grahn, Håkan; Isberg, Anders2011
FoU vid MAM. Tre texter: Ekonomistyrning, innovationer och lärandeLöfstål, Eva; Stevrin, Peter; Börrefors, Johanna2011
From Tool Technique to Tool Practice : Experiences from the Project Seamless : Strategic Environmental Assessment and Management in Local Authorities in SwedenHjelm, Olof; Gustafsson, Sara; Cherp, Aleh2011
Publiceringsregler för forskare vid Blekinge Tekniska HögskolaLinde, Peter2011
Digital kompetens i yrkeslärarutbildningen. Projektet Ung kommunikationHansson, Thomas2010
Quality Assessment of Error Protection Schemes for Wireless JPEG2000Iqbal, Muhammad Imran; Zepernick, Hans-Jürgen2010
Samgående av sektioner i Kommunal Blekinge - En processutvärderingHansson, Thomas2010
Teleradiologi. Förutsättningar för forskning och utveckling i BlekingeHelgeson, Bo; Toft, Torgil2010
Experimental Study of Packaging Materials Based on Acoustic Measurements Combined with Tensile TestsYang, Kai; Mfoumou, Etienne; Kao-Walter, Sharon; Chi, Yilin2009
Fallstudierapport : uppföljningar av miljöbedömningar av regionalt tillväxtprogram och regional transportinfrastrukturplan för SkåneWallgren, Oskar2009
Friluftsliv och naturturism i kommunal planering - delresultat från en webbaserad enkätundersökning våren 2008Forsberg, Lena Petersson2009
From Knowledge Transfer to Situated Innovation - Cultivating spaces for co-operation in innovation and design between academics, user-groups and ICT providersDittrich, Yvonne; Eriksén, Sara; Wessels, Bridgette2009
Functions For eHealth Communication Systems DesignBai, Guohua; Zhang, Peng2009
Inside Information 2 − Usability and User Research: Eight years of research and method development cooperationRönkkö, Kari; Winter, Jeff; Hellman, Mats2009
Investigation of the Dynamic Properties of a Milling Tool HolderÅkesson, Henrik; Smirnova, Tatiana; Håkansson, Lars; Lagö, Thomas L; Claesson, Ingvar2009
Problematisering av vindkraftens regelverk - en pilotstudieLarsson, Stefan2009
18th ITC Specialist Seminar on Quality of ExperienceFiedler, Markus; Blouin, Francois; Arlos, Patrik2008

Next