HAL framsida

SEKTIONEN FÖR HÄLSA

- utbildning och forskning inom hälsa, vård och hälsoteknik

om sektionen

Vid sektionen bedrivs forskning och utbildning inom hälsa, vård och omsorg med syfte på att förebygga sjukdom, förlänga liv och främja hälsa utifrån samhällsmedborgarnas, patienternas och hälso- och sjukvårdspersonalens perspektiv. I vår verksamhet integreras forskning och klinisk verksamhet med teknisk kunskap för att främja ett bra liv.

utbildning

Utbildningsverksamheten riktar sig bland annat till studenter som önskar en yrkeskompetens som sjuksköterska med kandidatexamen i omvårdnad / vårdvetenskap och till sjuksköterskor som önskar läsa specialistutbildning. Vid sektionen ges även magisterexamen i omvårdnad / vårdvetenskap samt kandidatexamen i folkhälsovetenskap. I utbildningarna är strävan att integrera BTH:s profil mot tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt.

Utbildning på grundnivå

Utbildning på avancerad nivå

Forskning

Sektionens forskning, som tar utgångspunkt från utbildningen, har under senare år vuxit markant. Syftet är att skapa starka och konkurrenskraftiga forskningsmiljöer som ger stöd åt såväl strategiska som långsiktiga forskningsprojekt och uppmuntrar sektionsöverskridande verksamheter.

Forskningsmiljöer

Forskningsområden

Forskningsprojekt

Forskningsorganisation

Internationellt

Sektionen för hälsa skall delta i förverkligandet av BTH:s Internationaliseringspolicy vars syfte är att utveckla BTH:s internationalisering i ett långsiktigt perspektiv.
Syftet är att skapa förutsättningar för att studenter och personal har en ökad medvetenhet och kunskap om kulturella faktorer av betydelse för utbildning samt hälso- och sjukvård.

Utlandsstudier


 

Redigera
Share Dela