Ann-Christin Karlsson

Caring Science

Ann-Christin Karlsson

Titles

RN, MSc, PhD

Department/unit

Blekinge Institute of Technology
School of Health Science
SE-371 79 Karlskrona
Sweden
Phone, E-mail

Position

Lecturer

Year of dissertation

2013

Thesis

Att vara vaken under  operation i regional anestesi. Från patienters upplevelser till en vårdande modell. Linnaeus University Dissertations, Nr 157/2013. Växjö, Linnaeus University Press. ISBN:978-91-87427-65-7 (link to abstract)

Peer reviewed publications

Karlsson, A-C., Ekebergh, M., Larsson Mauléon, A. & Almerud Österberg, S. (2013). Patient-nurse anesthetist interaction during regional anesthesia and surgery based on video recordings. Journal of PeriAnesthesia Nursing 28 (5): 260-270http://dx.doi.org/10.1016/j.jopan.2012.11.009

Karlsson, A-C., Ekebergh, M., Larsson Mauléon, A. & Almerud Österberg, S.(2013). An intraoperative caring model - the awake patient's need of a genuine caring encounterClinical Nursing Studies Vol 1, No 4: 23-35.http://dx.doi.org/10.5430/cns.v1n4p23

Karlsson, A-C., Ekebergh, M., Larsson Mauléon, A. & Almerud Österberg, S. (2012) "Is that my leg?" Patients' experiences during regional anesthesia and surgery.
Journal of PeriAnesthesia Nursing. 27(3):155-164.http://dx.doi.org/10.1016/j.jopan.2012.02.005 PMid:22612885

Karlsson, A-C., Ekebergh, M., Larsson Mauléon, A., & Almerud Österberg, S. (2012) Only a whisper away. A philosophical view of the awake patient's situation during regional anaesthetics and surgery. Nursing Philosophy 13:257-265. http://dx.doi.org/10.1111/j.1466-769X.2012.00538.x PMid:22950729

Andersson, E., Hellström, A.,& Karlsson, A-C. Innebörd av kvalitet i utbildning för studenter på BTHs sjuksköterskeprogram. I: Karlsson, L. (red). Lärarlärdom. Högskolepedagogisk konferens 2011 i Kristianstad. Kristianstad: Kristianstad University Press, 2012, Nr 1, ss. 19-33. 

Accepted publications

Submitted manuscripts

Published reports

Johansson Sundler, A., Berglund, M., Summer Meranius, M., Thurang, A., Rusner, M., Nilsson, C., Karlsson, A-C., Petersson, B-O., & Bremer, A. Varför vårdvetenskap? I: Berglund, M., Johansson Sundler, A.,& Roxberg, Å. (red.).Vårdvetenskapliga vägskäl. Rapportserie i vårdvetenskap Nr 002, 2008. Växjö universitet. Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete. 

Poster presentations

Karlsson, A-C*, Larsson Mauléon, A, Sanchez Svensson, M. (2008). Patient participation during regional anaesthesia. An ethical issue during the intraoperative period. NCCS Nordic College of Caring Science conference, Borås, Sweden. Peer-reviewed.

Conference presentations

Karlsson, A-C*, Ekebergh, M., Larsson Mauléon, A. & Almerud Österberg, S. (2014). An intraoperative caring model- the 'awake' patient's need for a genuine caring encounter. Nordic Conference in Nursing Research - Methods and Networks for the future. 10-12 June, 2014 Odense, Denmark

Karlsson, A-C.* (2011). Patienters upplevelser under operation i regional anestesi. Inbjuden som föreläsare till det vårdvetenskapliga programmet för sjuksköterskor under Kirurgveckan 2011. Wisby Strand. 24 augusti.

Andersson, E*., Hellström, A*.,& Karlsson, A-C.* (2011). Innebörd av kvalitet i utbildning för studenter på BTHs sjuksköterskeprogram. Högskolepedagogisk konferens - Lärarlärdom. Högskolan Kristianstad, 17 augusti. Peer-reviewed.

Karlsson, A-C*., Ekebergh, M., Larsson Mauléon, A. & Almerud Österberg, S. (2011). Intertwining of body-mind-world in an intraoperative situation. 30 th International Human Science Research Conference. The Open University, Oxford, July 27-30th. Peer-reviewed.

Karlsson, A-C*., Ekebergh, M., Larsson Mauléon, A. & Almerud Österberg, S. (2010). Being Awake During Regional Anaesthetics and Surgery- Giving Voice to Patients' Intraoperative Experiences. 29th International Human Science Research Conference. Seattle University College of Arts and Sciences, August 4-8th. Peer-reviewd.

Karlsson, A-C.* (2006). Att leva med APD (Automatiserad Peritoneal Dialys). Svensk Nefrologi Sjuksköterskeförenings årsmöte, Stockholm, Sweden. Peer-reviewed.

Karlsson, A-C.* (2006). Living with APD. European Dialysis and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association, Madrid, Spain. Peer-reviewed.

Karlsson, A-C.* (1999). Pre-dialysis Patient Education Program. International Society of Peritoneal Dialysis, Charlotte, South Carolina, USA.

*= Presenter

Grants

Travelling bursary for oral presentation at 29th International Human Science Research Conference. Seattle, 2010. Blekinge Institute of Technology 10.000 SEK. Swedish Society of Nursing 10.000 SEK.

Travelling bursary for oral presentation at 30th International Human Science Research Conference. Oxford, 2011. FAS 9 000 SEK.

Edit

publications


current


 

Share Share