Folkhälsovetenskap

Forskningen i Folkhälsovetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola bedrivs huvudsakligen vid Sektionen för hälsa (HAL).

Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt område som innefattar kunskaper från flera traditionella vetenskapsområden som på olika sätt studerar levnadsvanors, miljöns, samhällsstrukturens och vårdsystemets betydelse för befolkningens hälsa. Forskningen inom området bidrar med kunskap om befolkningens hälsa, hälsans bestämningsfaktorer samt hälsofrämjande och förebyggande arbete.

 


 

Forskningen i Folkhälsovetenskap vid Sektionen för hälsa bedrivs huvudsakligen inom de båda forskningsmiljöer som utvecklats vid sektionen, d.v.s. forskning inom Hållbart aktivt åldrande och Hälsa & Teknik.

Forskningsmiljöerna omfattar forskning inom sektionens fyra forskningsområden, Vårdvetenskap, Folkhälsovetenskap, Medicin och Tillämpad hälsoteknik. Majoriteten av sektionens forskning sorteras under de två forskningsmiljöerna medan vissa forskningsprojekt fortfarande enbart faller under sina forskningsområden.

Redigera

 


publart


aktprojekt


 

Share Dela