Katarina Sjögren Forss, universitetslektor

Folkhälsovetenskap

Katarina Sjögren

Titel

MSc, MPH, Dr Med Vet.

Anställd som

Universitetslektor

Sektion

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa
371 79 Karlskrona
Telefon, e-post

Disputationsår

2013

Avhandling

Participation in physical activity in relation to different life-change events. Doctoral Dissertation from Department of Clinical Sciences in Malmö, Lund University, Sweden. ISBN 978-91-87449-45-1. (avhandlingen finns tillgänglig on-line här)

"Peer review" publikationer

Sjögren K, Ekvall Hansson E, Stjernberg L. Parenthood and factors that influence outdoor recreational physical activity from a gender perspective. BMC Public Health 2011, 11:93

Sjögren K, Stjernberg L. A gender perspective on factors that influence outdoor recreational physical activity among the elderly. BMC Geriatrics 2010;10:34

Fochsen G, Sjögren K, Josephson M, Lagerström M. (2005) Factors contributing to the decision to leave nursing care: a study among Swedish nursing personnel. Journal of Nursing Management 13, 338-344.

Sjögren K, Fochsen G, Josephson M, Lagerström M. (2005) Reasons for leaving nursing care and improvements needed for considering a return: a study among Swedish nursing personnel. International Journal of Nursing Studies 42, 751-758.

Publikationer under Peer-Review

Sjögren Forss K, Ekvall Hansson E, Troein M, Stjernberg L. Patterns of physical activity among women and men before and during pregnancy.

Sjögren Forss K,  Stjernberg L, Troein M, Ekvall Hansson E. Physical activity among individuals with osteoarthritis. 

Övriga publikationer

Blom H, Haglund BJA, Sjögren K, Tillgren P, Tranquist J.
Sätt Sverige i rörelse - Kommunenkäten 2001. Teknisk rapport med resultat. Stockholm: Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap, Avdelningen för socialmedicin. KI-rapport 2004:7

Sjögren K, Haglund BJA, Tillgren P. Sätt Bergslagen i rörelse - en utvärdering av uppsatta mål och genomförandeprocessen för år 2001. Stockholm: Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap, Avdelningen för socialmedicin. KI- rapport 2004:6.

Sjögren K. Sätt Sverige i rörelse 2001 - en enkätstudie till Sveriges kommuner angående utförda insatser med anledning av det fysiska aktivitetsåret 2001. Stockholm: Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap, Avdelningen för socialmedicin. KI- rapport 2004:1.

Poster presentation

Sjögren Forss K, Stjernberg L. (2012) Differences in physical activity patterns among women and men with and without children. 5th European Public Health Conference, 7-10 November, St Julians, Malta.

Sjögren K, Ekvall Hansson E, Stjernberg L. (2010) Outdoor recreational physical activity and parenthood in a gender perspective - a study from the south eastern part of Sweden. 3rd European Public Health Conference, 10-13 November, Amsterdam, Netherlands.

Sjögren K, Stjernberg L. (2009). Factors influencing outdoor recreational physical activity among elderly in the south eastern part of Sweden. 12th World Congress On Public Health, April 27 - May 1. Istanbul, Turkey.

Sjögren K, Stjernberg L. (2008). Föräldraskap, friluftsliv och fysisk aktivitet. En studie om blivande föräldrars aktivitetsvanor. Konferens om friluftslivsforskning, Karlstads Universitet.

Sjögren K, Fochsen G, Josephson M, Lagerström M. (2003) Reasons for leaving nursing care and improvements needed for considering a return: a study among Swedish nursing personnel. Annual EUPHA meeting, 20-22 November, Rome, Italy.

Uppdrag, uppgifter

Undervisning

Nätverk

GAPA - Global Advocacy for Physical Activity

ISPAH - International Society for Physical Activity and Health

Externa medel och forskningsanslag

Projektet "Faktorer som påverkar utövandet av friluftsliv och fysisk aktivitet före och under graviditet samt under spädbarnsperioden hos kvinnan och hennes partner" har beviljats med 100.000 SEK (år 2008) respektive 150.000 SEK (år 2010) av Blekinge Forskningsråd.

 

Redigera

 


publart


aktprojekt


 

Share Dela