Ingrid Weiber, doktorand

Folkhälsovetenskap

 

Ingrid Weiber, doktorand

Titel

Leg. Sjuksköterska, Medicine magister, Doktorand I folkhälsovetenskap

Sektion

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa
371 79 Karlskrona
Telefon, e-post

Titel avhandlingsarbete

Barn i familjer där en förälder har en intellektuell funktionsnedsättning.

Övergripande syfte med avhandlingen

Att beskriva situationen för barn som levt med en förälder med en intellektuell funktionsnedsättning

Avhandlingsarbete och preliminärt tidsschema:

Halvtidsseminarium hösten 2010
Disputation hösten 2013

Huvudhandledare

Namn: Mona Eklund
Titel: Professor
Affiliation: Lund University
E-mail: mona.eklund@med.lu.se

Handledare

Namn: Johan Berglund
Titel: Professor
Affiliation:Blekinge Institute of Technology
E-mail: johan.berglund@bth.se

Namn: Per-Anders Tengland
Titel: Professor
Affiliation:Malmö Högskola
E-mail: per-anders.tengland@mah.se

Finansiering och affilation

Tjänst som doktorand på Sektionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola. Anslag från Blekinge Forskningsråd. Stipendium från Ebba Danelius Stiftelse.

Peer reviewed publikationer

Weiber I, Berglund J, Tengland PA, Eklund M. (2011) Children born to women with intellectual disabilities - 5-year incidence in a Swedish county. Journal of Intellectual Disability Research. Vol. 55, part: 11, pp: 1078-1085.

Professionell bakgrund (yrke, inriktning)

Som sjuksköterska har jag i 25 år arbetat med barn och ungdomar. Mina föräldrar var i många år under min uppväxt föreståndare för ett vårdhem för utvecklingsstörda. När jag kom underfund med hur lite svensk forskning som fanns om situationen för barn födda till föräldrar med en utvecklingsstörning, insåg jag att detta var en kunskapslucka som jag kunde vara med om att fylla.

Redigera

 


publart


aktprojekt


 

Share Dela