Louise Stjernberg, Universitetslektor

Folkhälsovetenskaplig forskning, fästingforskning, forskning inom friluftsliv och fysisk aktivitet.

Louisebild

Titel

Sjuksköterska, Dr med vet, Docent

Anställd som

Universitetslektor i folkhälsovetenskap

Institution

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa
SE-371 79 Karlskrona
Telefon, e-post

Disputationsår

2004

Avhandling

Epidemiologiska aspekter på fästingburna sjukdomar med focus på risk och prevention. Akademisk avhandling från Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, Sverige. ISBN 91-628-6062-3.

Nuvarande position

Universitetslektor, Dr.Med.Vet, Dekan fakulteten för hälsovetenskaper

Pågående projekt/forskning

1) Faktorer som påverkar utövandet av friluftsliv och fysisk aktivitet före och under graviditet samt under spädbarnsperioden hos kvinnan och hennes partner. Forskningen är kopplad till Blekinge Health Arena där ett antal lokala och regionala aktörer samarbetar kring utvecklingen av idrott, hälsa, turism och upplevelser.

2) Epidemiologiska aspekter och prevention avseende fästingburna sjukdomar.

3) Folkhälsovetenskapliga utbildning inom Europa.

Samarbete på postdoktoral nivå

1) Professor Margareta Troein Töllborn och Docent. Eva Ekvall-Hansson, Lunds universitet, Dr Katarina Sjögren, MPH Emelie Karlsson,

2) Professor Johan Berglund,

3) Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER) working group on ethics and Values in Schools of Public Health,

'Peer Reviewed' Publikationer

Sjögren Forss K, Stjernberg L, Troein M, Ekvall Hansson E. Physical activity among individuals with osteoarthritis. In manuscript.

Karlsson E, Sjögren Forss K, Stjernberg L. Factors influencing active commuting. In manuscript.

Sjögren Forss K, Ekvall Hansson E, Troein Töllborn M, Stjernberg L. Patterns of physical activity among women and men before and during pregnancy. Submitted.

Shröder-Bäck P, Stjernberg L, M Borg A. Values and ethics admist the economic crisis. EJPH. 2013;23(5): 723-24.

Aceijas C., Brall C., Schröder-Bäck P., Otok R., Maeckelberghe E., Stjernberg L., Strech D., Tulchinsky T.(2012) Teaching Ethics in Schools of Public Health in the European Region: Findings from a Screening Survey. Public Health Reviews, Vol. 34, No 1.

Sjögren K, Ekvall Hansson E, Troein Töllborn M, Stjernberg L. Does pregnancy affect the performance of outdoor recreational physical activity among women and men? I manuskript.

Sjögren K, Ekvall Hansson E, Stjernberg L. Parenthood and factors that influence outdoor recreational physical activity from a gender perspective. BMC Public Health 2011, 11:93

Sjögren K, Stjernberg L. A gender perspective on factors that influence outdoor recreational physical activity among the elderly. BMC Geriatrics 2010;10:34

Stjernberg L, Holmkvist K, Berglund J. A newly detected tick-borne encephalitis (TBE) focus in southeastern Sweden: a follow-up study of TBE virus (TBEV) seroprevalence. Scand J Infect Dis 2008;40 (1):4-11.

Stjernberg L, Holmkvist K, Berglund J. A newly detected TBE focus in the south-eastern part of Sweden: a follow-up study of TBEV seroprevalence, 1991 and 2002. Eur J Public Health 2007;17:38-39 Suppl 2.

Bennet L, Stjernberg L, Berglund J. Effect of gender on clinical and epidemiological features of Lyme borreliosis. Vector Borne Zoonotic Dis 2007; 7: 34-41.

Bennet L, Fraenkel C-J, Stjernberg L, Garpmo U, Ingman M, Ornstein K, Berglund J. Clinical appearance of erythema migrans caused by Borrelia afzelii and Borrelia garinii – effect of the patient´s sex. Wien Klin Wochenschr 2006;118:531-537.

Stjernberg L, Berglund J, Halling A. Age and gender effect on the use of herbal medicine products and food supplements by the elderly. Scand J Prim Health Care 2006;24:50-55.

Stjernberg L, Berglund J. Tick prevention among a population living in a highly endemic area. Scand J Public Health 2005;33:432-438.

Stjernberg L, Berglund J. Detecting ticks on light versus dark clothing. Scand J Infect Dis 2005;37:361-64.

Berglund J, Stjernberg L, Ornstein K, Tykesson/Joelsson K, Walter H. A 5-year follow up study of patients with neuroborreliosis. Scand J Infect Dis 2002;34:421-425.

Stjernberg L, Berglund J. Risk of acquiring tick-bites in south-eastern Sweden. Scand J Infect Dis 2002;34:840-4.

Stjernberg L, Berglund J. Garlic as a tick repellent. JAMA 2001;285(1):41-2.

Stjernberg L, Berglund J. Garlic as an Insect Repellent. JAMA 2000;284(7):831

Böcker & Bokkapitel

Film: Borrelia en fästingburen infektion. Hässleholms sjukhus I samarbete med Blekinge Tekniska Högskola
(Ornstein K, Stjernberg L). Publicerad på internet. Hämtad från: http://www.skane.se/templates/page.aspx?id=103064 (citerad augusti 2007).

Film/webb-tv. Forskning om fästingar. Blekinge Tekniska Högskola produktion för webb-television, Vetenskapslandet och forskning.se. Publicerad på internet. Hämtad från: http://www.forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=87356 (citederad augusti 2007).

Abstrakt & konferenspresentationer

2012 5th  European Public Health Conference: All inclusive public health.
Poster: Differences in physical activity patterns among women and men with and without children (Sjögren K, Stjernberg L). 

2010 3rd European Public Health Conference: Integrated Public Health, 10 to 13 Nov
Poster: Outdoor recreational physical activity and parenthood in a gender perspective- a study from the south eastern part of Sweden. (Sjögren K, Ekvall Hansson E, Stjernberg L).

2010 IEEE International Conference on ConsumeElectronics, Las Vegas, USA
Paper: Audio Processing Solution for an "Aerobics over Video Conference" Application. (Berggren M, Stjernberg L, Lindström F, Claesson I).

2009 12th World Congress on Public Health, April 27 - May 1, 2009 Istanbul, Turkey
Poster: Socioeconomic and individual factors and probability of outdoor recreation physical activity among the elderly - a study from the south eastern part of Sweden. (Sjögren K, Stjernberg L).

2008 Konferens om friluftslivsforskning, Karlstad, Sweden. 
Poster: Föräldraskap, friluftsliv och fysisk aktivitet -en studie om blivande föräldrars aktivitetsvanor (Sjögren K. Stjernberg L).

2008 Forskningens dag, Vämö Center Karlskrona, Sweden.
Poster: Föräldraskap, friluftsliv och fysisk aktivitet -en studie om blivande föräldrars aktivitetsvanor (Sjögren K. Stjernberg L).

2007 15th European conference on public health: the future of public health and in the unified Europe. Helsinki, Finland.
Muntlig presentation: A newly detected TBE focus in the south-eastern part of Sweden: a follow-up study of TBEV seroprevalence, 1991 and 2002. (Stjernberg L, Berglund J).

2005 X International conference on Lyme borreliosis and other emerging tick-borne diseases. Vienna, Austria.
Poster: 1. Tick prevention in a population living in a highly endemic area. (Stjernberg L, Berglund J).
Poster 2. Clinical aspects of erythema migrans in southern Sweden. (Bennet L, Fraenkel C-J, Stjernberg L, Garpmo U, Ingman M, Ornstein K, Berglund J).

2003 VII International Postdam Symposium on Tick-Borne Diseases. Berlin (Germany), 13-14 March.
Poster: The colour of tick attachment. (Stjernberg L, Berglund J).

2002 X International conference on Lyme borreliosis and other tick-borne diseases. New York, USA.
Poster: 1. A 5-years follow-up of patients with neuroborreliosis. (Berglund J, Stjernberg L, Ornstein K, Tykesson K, Hallstein W).
2. The risk of acqiuring tick-bites in south-eastern Sweden. (Stjernberg L, Berglund J).

2001 Current research in Tick-Borne Infections, Kalmar, Sweden.
Poster: A 5-years follow up study of patients with neuroborreliosis. (Berglund J, Stjernberg L, Ornstein K, Tykesson K, Hallstein W).

1999 VIII International conference on Lyme borreliosis and other emerging tick-borne diseases, Munchen, Tyskland.
Poster: Tick-exposure during conscription in a high endemic area. A study of intervention. (Stjernberg L, Berglund J).

Tilldelade forskningsanslag

2010 Universitetsfonden Blekinge Forskningsråd (200 000 SKR, fästingforskning)

2010 Universitetsfonden Blekinge Forskningsråd (150 000 SKR, medsökande, fysisk aktivitet och friluftsliv och hälsa)

2008 Universitetsfonden Blekinge Forskningsråd (100 000 SKR, medsökande, fysisk aktivitet och friluftsliv och hälsa)

2008 Blekinge Tekniska Högskola, Fakultetsnämnden (129 000 SKR, medsökande, forskningsplanering i Botswana)

2007 Medsökande i KKS-projekt, 2.8 MSEK under 3 år i samarbete med Sektionen för ingenjörsvetenskap, Blekinge Tekniska Högskola  (100 kkr/år för LS)

2006 Landstinget Blekinge (forskning på fästingburna sjukdomar) (40 000 SKR)

2005 Landstinget Blekinge (forskning på fästingburna sjukdomar) (40 000 SKR)

2000 Rådet för hälso- och sjukvårdforskning (södra Sverige) (fästingburna sjukdomar) (60 000 SKR)

2000 Landstinget Blekinge (forskning på fästingburna sjukdomar) (30 000 SKR)

1998 Landstinget Blekinge (forskning på fästingburna sjukdomar) (40 000 SKR)

 

Redigera

 


publart


aktprojekt


 

Share Dela