Specialistsjuksköterskeprogram till
distriktssköterska, 75 hp, start HT07

- (med praktik i Blekinge och Kronobergs Län)

Kursplaner och litteraturlistor

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 7,5 högskolepoäng,
kurskod FH2404, litteraturlista,
(mer information om litteraturen till denna kurs finns att hämta på: lärplattformen It's learning)

Barns och deras familjers hälsa, 7,5 högskolepoäng, 
kurskod FH2403, litteraturlista

Farmakologi och sjukdomslära inriktad mot förskrivningsrätt
av vissa läkemedel, 15 högskolepoäng,
kurskod KM2402, litteraturlista

Ledarskap i lärande organisationer, 7,5 högskolepoäng,
kurskod VO2402, litteraturlista

Hälsoarbete i primärvård, 10,5 högskolepoäng,
kurskod FH2405, litteraturlista

Omvårdnad i primärvård, 12 högskolepoäng, 
kurskod VO2403, litteraturlista

Självständigt arbete, 7,5 högskolepoäng, kurskod VO2404,
litteraturlista


Kursplaner för HT07   

Kursplaner för VT08  Kursen nedan genomförs vid
Växjö universitet (www.vxu.se)

I patientens värld, 7,5 högskolepoäng
  

[Åter till Specialistutbildning]

 

 


Redigera
Share Dela