Specialistsjuksköterskeutbildning start VT05

Specialistsjuksköterskeutbildning inom akutsjukvård med inriktning mot intensivvård, 40 poäng.

Humanbiologi, 10 poäng, kurskod KMB006

Omvårdnad med inriktning mot intensivvård, 5 poäng, 
kurskod VOB019.

Medicinsk vård med inriktning mot intensivvård, 10 poäng,
kurskod KMB009.


[Åter till Specialistutb VT05]

Redigera
Share Dela