Specialistsjuksköterskeutbildning start VT 2005

Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska, 50 poäng

Farmakologi med sjukdomslära inriktad mot förskrivningsrätt av vissa läkemedel, 10 poäng, kurskod KMB012, kursplanlitteraturlista

Omvårdnad i primärvård, 10 poäng, kurskod VOC008  kursplanlitteraturlista

Barns och deras familjers hälsa,5 poäng, kurskod FHB011
kursplanlitteraturlista

Hälsoarbete i primärvård, 10 poäng, kurskod FHB009
kursplanlitteraturlista


[Åter till Specialistutb VT05]
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigera
Share Dela