Specialistsjuksköterskeprogrammet
(växjö universitet) med start HT 2007

- med inriktning mot ambulanssjukvård,
  60 högskolepoäng


Kursplaner och litteraturlistor

Nedanstående kurs genomförs vid BTH

Medicinsk vetenskap - patofysiologi och farmakologi med fördjupat perspektiv inom ambulanssjukvård,
15 högskolepoäng, kurskod KM2406, litteraturlista


Sök kursplan i pdf-format    


Mer information om utbildningen, Växjö universitet>>


[Åter Specialistutbildning]

Redigera
Share Dela