Nordplusnätverk

Nordiska flaggor

 Nordplus är Nordiska ministerrådets ramprogram
för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna
och skall bidra till att stärka och synliggöra det nordiska
samarbetet om utveckling av utbildningar på universitets-
och högskolenivå och medverka till att Norden förstärks
som en ledande kunskapsregion internationellt.

 

 

Aktuellt nätverk:

 

[Åter till Studentutbyte]


 

Redigera
Share Dela